Skoči do osrednje vsebine

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programa Pravosodje v letu 2023

Evropska komisija je v okviru programa Pravosodje, katerega namen je krepitev medsebojnega priznavanja in zaupanja med državami članicami Evropske unije, objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja in temeljnih pravic.

Večina projektov je lahko dolga do 24 mesecev (izjemoma lahko več) in morajo imeti minimalno vrednost zahtevka za financiranje s strani Evropske unije (v nadaljevanju: EU) v višini najmanj 75.000 evrov oz. 100.000 evrov, EU sofinanciranje pa je možno v vrednosti do 90 odstotkov, dejavnosti morajo zagotavljati dodano vrednost na ravni EU.

Na spletni strani Evropske komisije, portalu »Funding & tender opportunities«, so v okviru programa Pravosodje med drugim objavljeni razpisi za nepovratna finančna sredstva, namenjena:

  • podpori mednarodnim projektom na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih deležnikov s področja civilnega, kazenskega prava ali temeljnih pravic;
  • spodbujanju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah (tudi glede ECRIS-TCN);

podpori mednarodnim projektom  s področja e-pravosodja in pravic žrtev kaznivih dejanj ter procesnih pravic oseb osumljenih ali obdolženih kaznivih dejanj (zadevni razpis je bienalni - naslednje leto ga s tega področja ni pričakovati!).

Glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz programa, so ozaveščanje, usposabljanje, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks, analitične dejavnosti,  študije, raziskave, evalvacije,  razvijanje in vzdrževanje orodij informacijske in komunikacijske tehnologije ter orodij e-pravosodja in druge oblike projektov.

V nadaljevanju navajamo povezave na posamezne razpise z izpostavljenimi roki za oddajo predlogov projektov ter dostop do dodatnih informacij:

Razpis Rok za oddajo predlogov projektov
Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights (JUST-2023-JTRA) 19. 4. 2023 (do 17. ure)
Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters (JUST-2023-JCOO) 20. 4. 2023 (do 17. ure)
Call for proposals for action grants to support transnational projects in the fields of e-Justice, victims’ rights and procedural rights (JUST-2023-JACC-EJUSTICE) (možnost prijave od 4. 5. 2023) rok: 4. 10. 2023 (do 17. ure)

Več informacij o konkretnih razpisih, prednostnih področjih sofinanciranja in rokih za prijavo v letu 2023 lahko najdete tukaj.