Skoči do osrednje vsebine

Delovati začel strateški svet za prehrano: za zdravo, cenovno dostopno in trajnostno hrano

Na ustanovni seji se je danes sestal strateški svet za prehrano (SSP), posvetovalno telo pri predsedniku vlade. Njegova ključna naloga bo pripraviti predloge ukrepov za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, ki bo čim manj škodljivo vplivala na zdravje ljudi, okolje in podnebje. Med drugim bo svet pripravljal predloge in strokovne usmeritve za posodobitev prehranskih smernic, zmanjšanje količine zavržene hrane, ozaveščanje javnosti o potrebi po spremembah prehranjevalnih navad zaradi zdravstvenih, okoljskih in podnebnih vidikov ter izvajal druge naloge.

Predsednik vlade na prvi seji Strateškega sveta za prehran

Predsednik vlade na prvi seji Strateškega sveta za prehran | Avtor Bor Slana/STA

1 / 3

"Ne opredeljujemo se do nobenega življenjskega sloga. Nasprotno, ljudem želimo omogočiti, da se sami ozaveščeno in kakovostno odločajo o lastnem življenjskem slogu. Mi pa smo tisti, ki jim moramo omogočiti, da so ozaveščeni in imajo izbiro. Želimo, da ljudje lahko izbirajo, nihče pa jih v nič ne sili," je po prvi seji sveta poudaril premier dr. Robert Golob.

Kakor je povedala predsednica sveta dr. Nataša Fidler Mis, gre za odlično priložnost, kako lahko strokovnjaki prispevajo k političnim odločitvam glede področja prehrane, na katerem imamo zelo velike izzive: "Želimo, da je hrana bolj trajnostna in bolj zdrava. Naši načrti so, da bi konkretno prispevali k boljši prehrani vseh starostnih skupin."

Tudi dr. Ivan Eržen, strokovni direktor NIJZ, meni, da je ustanovitev sveta pomembna. Ob podatkih, ki so na voljo, ter s sodelovanjem s strokovnjaki z različnih področij, ustvarjamo spremembo, ki bo dejansko omogočala prebivalcem, da bodo izbirali ozaveščeni. Dr. Eržen je bil sicer imenovan za namestnika predsednice sveta.

Gre za projekt, ki bo trajal celotni mandat vlade, prva naloga pa bo obravnava dveh aktualnih vprašanj. Prvič, kako prenoviti sistem študentskih bonov tako, da bo država z javnim denarjem podpirala bolj zdravo prehrano pri študentih in drugič, kako ljudem v okviru projekta spremljanja cen košarice osnovnih živil omogočiti primerjavo med različnimi življenjskimi slogi.

Članice in člani strateškega sveta za prehrano so:

–    dr. Nataša Fidler Mis: Pediatrična klinika UKC LJ, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, ter predavateljica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL),

–    Veronika Cukrov: Odvetniška družba Cukrov, kjer se primarno ukvarja z vprašanji energetskega prava, ki je močno povezano z okoljskimi vidiki prehrane,

–    dr. Boštjan Jakše: Barbara Jakše, s. p., s področja prehrane je doktoriral na Biotehniški fakulteti UL,

–    dr. Tanja Kamin: Fakulteta za družbene vede UL, profesorica in vodja raziskovalnega centra za socialno psihologijo,

–    dr. Samo Kreft: Fakulteta za farmacijo UL, Katedra za farmacevtsko biologijo,

–    Nika Tavčar: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,

–    dr. Andreja Vezovnik: Fakulteta za družbene vede UL, Katedra za medijske in komunikacijske študije,

–    dr. Ivan Eržen, zdravnik, specialist epidemiologije, strokovni direktor NIJZ,

–    dr. Jakob Leskovec, raziskovalec na Biotehniški fakulteti UL,

–    dr. Aleš Kuhar, agrarni ekonomist, predavatelj na Biotehniški fakulteti UL,

–    dr. Zlatko Fras, zdravnik, specialist kardiologije na UKC LJ,

–    Mojca Dolinar, klimatologinja, direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo Agencije Republike Slovenije za okolje,

–    Lilijana Mahne, promotorka lokalne samooskrbe, kmetija Mahne,

–    Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

–    dr. Darjo Felda, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje,

–    Tatjana Buzeti, državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

–    Uroš Vajgl, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za okolje,

–    Azra Herceg, državna sekretarka na ministrstvu, pristojnem za zdravje,

–    Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.