Skoči do osrednje vsebine

Gasilsko šolo začela jubilejna 30. generacija

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je danes z usposabljanjem za pridobitev naziva poklicni gasilec začelo 30 kandidatov.

»Za vse nas je 30 let dela Gasilske šole in 30 generacij kandidatov za poklicne gasilce mali praznik,« je ob začetku usposabljanja nove generacije kandidatov za poklicne gasilce v Gasilski šoli Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig dejal državni sekretar Ministrstva za obrambo Rudi Medved. Kot je dejal, je v tem času usposabljanje za poklicnega gasilca opravilo približno 1200 kandidatov in se vključilo med poklicne gasilce, pa vendar bi jih v Sloveniji potrebovali še več. Državni sekretar Medved je izpostavil izjemno dobro sodelovanje in dopolnjevanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev na lokalni ravni in ob intervencijah ter prizadevanja vodstva ministrstva ter Uprave za zaščito in reševanje, da kandidatom zagotovijo optimalne pogoje za usposabljanje, kot tudi za njihovo poklicno delo. Tako so na Igu v načrtu investicije v opremo in izboljšanje bivalnih pogojev v vrednosti približno dveh milijonov evrov. »Precej investicij namenjamo za sistem zaščite in reševanja v prihodnjih letih,« je pojasnil državni sekretar Medved in dejal, da »doslej tolikšnih investicij za sistem zaščite in reševanja še ni bilo.« Nedavno je bil končan razpis za pridobitev 40 tehnično naprednih vozil z nadgradnjami v skupni vrednosti prek 30 milijonov evrov, v načrtu je izgradnja nacionalnega centra zaščite in reševanja, pri čemer je ena od njegovih možnih lokacij prav na Igu. Ker je poklic gasilstva mnogo več kot poklic, je življenjsko poslanstvo, si bo po besedah državnega sekretarja vodstvo ministrstva v okviru prenove plačnega sistema prizadevalo za njegovo ustrezno ovrednotenje.

Kandidate za poklicne gasilce je pozdravil tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Izrazil je prepričanje, da bodo imeli kandidati med šolanjem na razpolago najboljšo opremo, znanje in inštruktorje. Slednji prihajajo tako iz Gasilske šole, kot iz Gasilske zveze Slovenije oziroma Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. Behin je poudaril pomen dobrega sodelovanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev in kandidate za poklicne gasilce povabil, da se vključijo tudi med prostovoljce, pa tudi pomen gasilcev nasploh za civilno zaščito ter sistem zaščite in reševanja.

V tokratni jubilejni 30. generaciji kandidatov za poklicne gasilce jih osemnajst prihaja iz teritorialnih poklicnih enot, enajst iz gospodarskih družb (industrija, letališče, Slovenska vojska) in en kandidat iz teritorialne prostovoljne gasilske enote s poklicnim jedrom. Program usposabljanje poteka od 9. januarja do 28. junija 2023 in je sestavljen iz 401 ure teorije in 518 ur prakse. Poudarek je na spoznavanju osnovnih gasilskih veščin in operativnih postopkov dela na požarnih in tehničnih intervencijah ter na posredovanjih ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Ob koncu usposabljanja imajo kandidati za poklicne gasilce zaključne izpite. Ti bodo 27. in 28. junija 2023 iz petih predmetov, in sicer iz gasilskega orodja in naprav, osnovnih gasilskih veščin, operativnih postopkov dela in požarne varnosti, na koncu morajo uspešno opraviti praktično vajo.