Skoči do osrednje vsebine

Slovenija uspešna pri največji izdaji slovenske trajnostne obveznice doslej

Slovenija je danes uspešno izdala trajnostno obveznico v višini 1,25 milijarde evrov. Gre za drugo in hkrati največjo izdajo slovenske trajnostne obveznice, s katero je Slovenija kot prva država v regiji v letu 2023 vstopila na kapitalski trg. Uspešna transakcija, pri kateri je skupno povpraševanje preseglo 10 milijard evrov, je močan dokaz zaupanja v našo državo.

Slovenija je danes uspešno izdala drugo 10-letno trajnostno obveznico RS91 z zapadlostjo 11. marec 2033 in s kuponom 3,625 odstotka v višini 1,25 milijarde evrov. Hkrati je izvršila tudi dodatno izdajo obveznice RS76, ki zapade 7. avgusta 2045, in s kuponom 3,125 odstotka v višini 250 milijonov evrov. S to prepoznavno transakcijo, ki obsega drugo in hkrati največjo izdajo slovenske trajnostne obveznice, je Slovenija prva država v regiji, ki je v letu 2023 vstopila na kapitalski trg. Uspešna transakcija, pri kateri je skupno povpraševanje preseglo 10 milijard evrov, je močan dokaz zaupanja institucionalnih investitorjev v Republiko Slovenijo, še posebej v njeno vlogo pri financiranju in doseganju visokih okoljskih in socialnih ciljev.

Cena transakcije se je določila ob 17.03. Trajnostna obveznica RS91 je bila izdana s kuponom 3,625 odstotka pri razmiku 77 bazičnih točk (bt) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) in z donosom do dospelosti 3,654 odstotka. Obveznici RS76 se je cena določila pri MS+137 bt, kar je predstavljajo donos do dospelosti 3,922 odstotka.

Na osnovi stabilnih tržnih pogojev je Slovenija v torek, 3. januarja 2023, ob 11. uri podelila mandat za izdajo druge trajnostne obveznice in sočasno dodatno izdajo obveznice RS76. Investitorji so bili povabljeni k predstavitvi posodobljenega Okvira za trajnostno obveznico na skupinskem klicu za investitorje in izbirnim bilateralnim klicem. Po izkazanem zanimanju vlagateljev za tovrstno naložbo, je Slovenija v sredo, 4. januarja 2023, ob 9.03 odprla knjigi naročil z začetno cenovno usmeritvijo v območju MS+90 bt za trajnostno obveznico RS91 in v območju MS+145 bt za RS76, kar je v obeh primerih predstavljalo premijo nad izdajateljevo tržno krivuljo v višini 17 bt. Pred poldnevom, ko je povpraševanje po RS91 preseglo 5,5 milijarde evrov (vključujoč 350 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje), se je razmik za to obveznico znižal na MS+80 bt (+/-3 bt). Pri RS76 je v tem času povpraševanje preseglo 1,7 milijarde evrov (vključujoč 25 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje), kar je omogočilo, da se je razmik znižal na MS+140 bt (+/-3 bt). Višina naročil v knjigi je kmalu po tem za RS91 presegla 7,8 milijarde evrov naročil (vključujoč 470 milijonov evrov povpraševanja organizatoric izdaje), medtem ko je knjiga za RS76 presegla 2,9 milijarde evrov (vključujoč 45 milijonov evrov povpraševanja organizatoric izdaje). To je Sloveniji omogočilo, da je ob 12.51 zaključila transakcijo z ožjima razmikoma, in sicer MS+77 bt za RS91 in MS+137 bt za RS76. 

Organizatorice izdaje so bile: BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Erste Group (B&D), Nova KBM in UniCredit. BNP Paribas je prevzel vlogo strukturnega svetovalca pri posodobitvi Okvirja Republike Slovenije za trajnostno obveznico.

Prilivi od izdane trajnostne obveznice so namenjeni financiranju investicij, ki podpirajo okoljske in socialne cilje ter promovirajo in razvijajo domači in mednarodni trg zelenih, socialnih in/ali trajnostnih obveznic. Več informacij o Okvirju Republike Slovenije za trajnostno obveznico je dostopnih na strani Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev | GOV.SI.

Geografska porazdelitev investitorjev za RS91

28 odstotkov Nemčija / Avstrija / Švica

19,8 odstotka Francija / Beneluks

13 odstotkov Združeno kraljestvo in Irska

11,5 odstotka Slovenija

9,4 odstotka Južna Evropa

7,7 odstotka Skandinavija

6,2 odstotka Centralna in Vzhodna Evropa

2,3 odstotka Ostali svet

2,1 odstotka Ostala Evropa

Institucionalna porazdelitev investitorjev za RS91

50 odstotkov Upravljavci skladov, zavarovalnice, pokojninski skladi

36,8 odstotka Banke

10 odstotkov Centralne banke / uradne institucije

3,1 odstotka Skladi tveganega kapitala

0,1 odstotka Ostali

Geografska porazdelitev investitorjev za RS76

24,5 odstotka Nemčija / Avstrija / Švica

19,2 odstotka Združeno kraljestvo in Irska

16,3 odstotka Južna Evropa

14 odstotkov Slovenija

10,4 odstotka Skandinavija

8 odstotkov Ostala Evropa

3,5 odstotka Francija / Beneluks

2,2 odstotka Ostali svet

1,9 odstotka Centralna in Vzhodna Evropa

Institucionalna porazdelitev investitorjev za RS76

46,6 odstotka Upravljavci skladov, zavarovalnice, pokojninski skladi

40,8 odstotka Banke

6,8 odstotka Skladi tveganega kapitala

5,6 odstotka Centralne banke / uradne institucije

0,2 odstotka Ostali