Skoči do osrednje vsebine

Slovenija objavila mandat za organizacijo skupinskega klica z investitorji za trajnostno obveznico

Republika Slovenija (izdajatelj), z boniteto A3/ AA-/ A (vsi stabilni obeti) je bankam BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Erste Group, Nova KBM in UniCredit podelila mandat za organizacijo skupinskega klica z vlagatelji in posameznih srečanj z investitorji za predstavitev posodobljenega Okvirja Republike Slovenije za trajnostno obveznico.

Banka BNP Paribas je v procesu posodobitve Okvirja prevzela vlogo strukturnega svetovalca. Skupinski klic z vlagatelji bo izveden danes, 3. januarja 2023, ob 14. uri po srednjeevropskem času. V kolikor bodo posamezni vlagatelji izkazali interes, bo izdajatelj prav tako danes na voljo za bilateralne klice z njimi. V odvisnosti od tržnih razmer lahko sledita izdaja 10-letne trajnostne obveznice Republike Slovenije denominirane v EUR, v nematerializirani imenski obliki in skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S), in dodatna izdaja obveznice RS76 (ISIN: SI0002103552), ki zapade 7. avgusta 2045.

Na spletni strani Stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev so objavljeni sledeči dokumenti izdajatelja: 

  • Predstavitev za investitorje (Januar 2023)
  • Okvir Republike Slovenije za trajnostno obveznico Januar 2023 (Slovenian Sovereign Sustainability Bond Framework)
  • Mnenje zunanjega ocenjevalca (Drugo mnenje) Januar 2023 (Second Party Opinion)

Veljajo veljavne stabilizacijske uredbe vključujoč FCA/ICMA. Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti) in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Ni za posredovanje, objavo ali distribucijo, neposredno ali posredno, v celoti ali delno, katerikoli osebi, ki je rezident ZDA ali se nahaja v ZDA ali v katerikoli jurisdikciji, v kateri bi bilo to protipravno.

Obveznice so v ponudbi in prodaji skladno izjemi glede zahteve za registracijo Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike za posle, izvedene izven Združenih držav Amerike na podlagi in skladno Predpisu S (Regulation S) Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav. Ta objava je bila pripravljena za uporabo v zvezi s ponudbo in prodajo Obveznic in ne predstavlja ponudbe katerikoli osebi v Združenih državah Amerike. Posredovanje tega sporočila katerikoli osebi v Združenih državah Amerike ni dovoljeno. V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora je ta objava namenjena samo osebam, ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2017/1129 ("EU Prospektna uredba"). V Združenem Kraljestvu  je ta objava namenjena  samo osebam  ki so dobro poučeni vlagatelji, kot jih opredeljuje  Uredba  (EU) 2017/1129 ("EU Prospektna uredba"). To sporočilo se posreduje in je namenjeno samo osebam v Združenem kraljestvu v okoliščinah, v katerih 1. odstavek 21. člena Zakona o finančnih storitvah in trgih (angleško Financial Services and Markets Act) iz leta 2000 ("FSMA"), FSMA ne velja.