Skoči do osrednje vsebine

Arhiv arhivalije meseca leta 2023

Spletno rubriko Arhivalija meseca v Arhivu Republike Slovenije pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto arhivsko gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več.

V nadaljevanju najdete arhivalije meseca leta 2023.

Dokument v nemškem jeziku.

Skica, na kateri je policijski agent natančno označil položaj Pustoslemškovega stanovanja v Rimski ulici 5, Ljubljana, II. nadstropje. Nedatirano [februar 1909]. | Avtor Arhiv Republike Slovenije

Arhiv arhivalije meseca v letu 2023

 • Januar 2023

  Policijski nadzor nad urednikom Slovenskega naroda Rastom Pustoslemškom

  Oblast, ki ji pohaja sapa, povsod vidi sovražnike. To je izkusil tudi urednik Slovenskega naroda Rasto Pustoslemšek, ki je ob aneksijski krizi na prelomu let 1908 in 1909 s poročanjem iz Beograda zbudil pozornost avstrijskih diplomatov in vohunov. Policijski nadzor nad časnikarjem sicer ni dal kakih otipljivih oz. obremenjujočih rezultatov, čeprav je iz Pustoslemškovih spominov razvidno, da informacije o njegovem protiavstrijskem sodelovanju s srbsko vlado niso bile iz trte izvite.

 • Februar 2023

  Poročilo vaške straže v Borovnici od 15. 12. 1942 do 1. 1. 1943

  Poročilo komandanta vaške straže v Borovnici na dveh straneh zajema le dobra dva tedna na prehodu iz leta 1942 v 1943. Znameniti borovniški viadukt je takrat še stal, a so bili prebivalci doline kljub temu na različnih bregovih. Razmere oziroma odnosi seveda niso bili tako črno beli. Naša arhivalija meseca razkriva kompleksnost dogajanja pred osemdesetimi leti, ki jo danes prevečkrat prezremo.

 • Marec 2023

  S trgovskega pulta rešeni zapisniki brežiškega mestnega sveta

  Skupnost svobodnih prebivalcev mesta Brežice je po svojih izvoljenih predstavnikih izvrševala pristojnosti upravne in sodne oblasti na ozemlju mesta in njegovega pomirja. Zgolj po zaslugi razgledane in prisebne meščanke so se ohranili zapisniki mestnega sveta iz obdobja med letoma 1585 in 1651, najstarejši zapisi o uresničevanju mestne avtonomije. Izmed njih predstavljamo nekaj izstopajočih drobcev.