Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 52. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

3. Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev - prva obravnava, predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti    Gradivo

4. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe v okviru finančnega načrta Ministrstva za zdravje v letu 2022, predlagatelj: minister za finance  

5. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, predlagateljica: ministrica za pravosodje    Gradivo

6. Predlog soglasja k Predlogu spremembe amandmaja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo