Skoči do osrednje vsebine

Z razpisom do novih postelj v manjših, samostojnih enotah

Na ministrstvu smo pripravili Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Cilj javnega razpisa je izgraditi novo infrastrukturo za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni.

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k spodaj naštetim ciljem javnega razpisa:

  1. izgradnja nove infrastrukture za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot,
  2. zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in preprečevali socialno izključenost uporabnikov,
  3. enakomerna pokritost potreb po vsej Sloveniji,
  4. omogočanje učinkovitega upravljanja s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi,
  5. kakovostna in varna obravnava oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih,
  6. gradnja skoraj nič energijskih objektov,
  7. upoštevanje okoljskega načela ne škoduj bistveno (angleško Do No Significant Harm - DNSH).

Sredstva v skupni višini 65.711.000,00 evra (skupaj z DDV) se v obdobju 2023-2026 zagotavljajo iz proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje oz. proračunskega sklada za odpornost in okrevanje in v proračunu Republike Slovenije.

Rok za prijavo je 7. april 2023, datum odpiranja pa 17. april 2023 ob 10. uri.