Skoči do osrednje vsebine

Pridruževanje držav programu Obzorje Evropa – Nova Zelandija, Združeno Kraljestvo in Švica

Evropska komisija in Nova Zelandija sta 20. decembra 2022 zaključili pogajanja o pridruževanju programu Obzorje Evropa, Švica in Združeno Kraljestvo sta objavili novo garancijsko shemo za sodelovanje v programu.

Pred zaključkom leta 2022 je Evropska komisija uspešno zaključila pogajanja o pridruževanju programu Obzorje Evropa z Novo Zelandijo, ki bo na ta način postala nova pridružena tretja država programa (v angleščini). Podpis sporazuma je pričakovan v začetku leta 2023 po zaključku postopkov potrjevanja dogovora na obeh stran. Ustrezna pravna podlaga bo s strani Evropske komisije pripravljena v prvem kvartalu 2023. Zaključek pogajanj in napovedan podpis sporazuma pomeni, da bodo od leta 2023 novozelandske raziskovalne organizacije ter njihovi raziskovalci in raziskovalke enakopravno sodelovale v II. stebru programa Obzorje Evropa.

Švica je z namenom zagotavljanja sodelovanja udeležencev s sedežem v Švici v programu Obzorje Evropa sprejela in objavila finančno garancijsko shemo (v angleščini), ki zagotavlja sredstva za udeležbo v sodelovalnih projektih za leto 2023. Garancijska shema predstavlja podlago, po kateri bodo vsi akterji s področja znanosti in inovacij (vključno s podjetji ter malimi in srednje velikimi podjetji) v Švici, ki bodo v letu 2023 sodelovali v upravičenih projektih Obzorja Evropa in Euroatom kot upravičenci iz ne-pridruženih držav, za sodelovanje prejeli finančna sredstva s stani švicarskih oblasti. Sredstva bo švicarskim udeležencem zagotavljal Državni sekretariat za izobraževanje, raziskave in inovacije - SERI (v angleščini), pod pogojema, da je projektni predlog pozitivni ocenjen in potrjen s strani Evropske komisije ter da švicarski udeleženec za sredstva ne more zaprositi Evropske komisije. Vzpostavitev in uveljavitev garancijske sheme pomeni, da raziskovalni in inovacijski akterji iz Švice ostajajo zanesljivi partnerji v projektih Obzorja Evropa.

 

Tudi Združeno Kraljestvo je 19. decembra objavilo podaljšanje garancijske sheme (v angleščini) za sodelovanje njihovih udeležencev v programu Obzorje Evropa, kar pomeni, da bodo upravičeni in pozitivno ocenjeni akterji iz Združenega Kraljestva še naprej lahko sodelovali v programu. Navedena garancijska shema je v veljavi za vse javne razpise programa Obzorje Evropa, objavljene do 31. marca 2023. Upravičeni in uspešni projekti bodo celotna sredstva za sodelovanje v projektih prejeli neposredno pri njihovih gostiteljskih organizacijah v Združenem Kraljestvu. Podrobnejše informacije glede podaljšanja garancijske sheme so na voljo na spletni strani Agencije za raziskave in inovacije (v angleščini).