Skoči do osrednje vsebine

Nedelovanje aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev

Obveščamo vse uporabnike, da aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev (RKG) ne bo delovala od 30. decembra letos do predvidoma 20. januarja 2023.

V tem času na upravnih enotah ne bo mogoče spreminjati podatkov v registru kmetijskih gospodarstev. V tem času bomo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano aplikacijo prilagodili novi zakonodaji in izvedli vsakoletno pripravo podatkov za potrebe subvencijske kampanje.

Nedelujoči računalnik

Tematska fotografija | Avtor: Antonio Salaverry/Shutterstock.com

Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko od 31. januarja 2023 dalje preverjajo stanje GERK-ov (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) in stanje morebitnih napak v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) z vnosom identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) številke na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG oziroma z veljavnim spletnim certifikatom v eRKG, kjer so dostopni tudi vsi grafični kontrolni sloji za leto 2023.

Opozorilo: če je prišlo do sprememb na zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe ipd.) ali če nosilci kmetijskih gospodarstev ugotovijo, da meje GERK-ov odstopajo od stanja v naravi, se je potrebno na upravni enoti čimprej naročiti za ureditev GERK-ov. Podatke o GERK-ih je potrebno urediti najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.