Skoči do osrednje vsebine

28. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o cestah, izdala Uredbo o podelitvi koncesij v zobozdravstveni dejavnosti in sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030. Vlada je v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 uvrstila 15 projektov v skupni višini 72,8 milijona evrov dodeljenih na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Vlada  je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o cestah, s katerim se odpravlja anomalija, do katere je prišlo s sprejetjem amandmaja, ki je posebno ureditev odvoza poškodovanih ali pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah razširil s tovornih vozil tudi na osebna vozila.

V Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 je vlada uvrstila 15 projektov za 1128 upravičencev v skupnem znesku 72,8 milijona evrov, dodeljenih na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Podjetju Gorenje gospodinjski aparati, d. o. o., je odobrila dobrih 9,4 milijona evrov spodbude na osnovi Zakona o spodbujanju investicij. Predmet investicije so izgradnja novega objekta, ki bo imel vlogo novega razvojnega središča, ter nakup in vgradnja nove opreme in orodij v skupni vrednosti dobrih 39,3 milijona evrov (brez DDV).

Podjetju MIK mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d. o. o., pa je vlada odobrila slabih 4,9 milijona evrov spodbude na osnovi Zakona o spodbujanju investicij. Predmet investicije je Razvojni center MIK v skupnem znesku slabih 18,1 milijona evrov (brez DDV).

Vlada je izdala Uredbo o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije v zobozdravstveni dejavnosti ter oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v zobozdravstveni dejavnosti ter jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Podeljevanje omenjenih koncesij je potrebno zaradi kroničnega pomanjkanja navedenih specialističnih zdravstvenih dejavnosti.

Sprejela je tudi Strategijo digitalnih javnih storitev 2030. Vizija, ki jo podpira strategija, so digitalne javne storitve, osredotočene na državljane in poslovne subjekte, ki omogočajo povezano, usklajeno, varno ter učinkovito sodelovanje državljanov in podjetij z državo. Jasno je začrtana smer razvoja digitalnih javnih storitev, kar bo omogočilo razvoj preprostih storitev ter spodbujalo njihovo široko uporabo. Vsebino strategije bo javna uprava, skupaj z zainteresiranimi in drugimi deležniki, izvajala z ukrepi, ki bodo naknadno zapisani v akcijskem načrtu.