Skoči do osrednje vsebine

Strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi

Na Ministrstvu za kulturo imamo do spolnega nadlegovanja in nasilja ničelno toleranco. Zato smo se odločili, da v sodelovanju z Društvom za promocijo žensk v kulturi – Mestom žensk organiziramo mednarodni strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. S posvetom začenjamo kampanjo ozaveščanja o pomenu preprečevanja spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi.

Društvo Mesto žensk je decembra 2020 pripravilo Smernice za enakost spolov v kulturi, ki vsebujejo vrsto ukrepov za preprečevanje neenakosti in doseganje enakosti spolov v kulturi. Smernice so poleg spolnega nasilja in nadlegovanja naslovile tudi nujne sistemske spremembe s poudarkom na zagotavljanju enakega dostopa žensk do trga dela in vodstvenih položajev, plačne enakosti in varnega delovnega okolja. Podobne analize in predlogi za ukrepanje v zadnjih letih nastajajo tudi v drugih delih civilne družbe. 

Posvet in kampanja sta tako pomembna koraka pri krepitvi naše zaveze o zagotavljanju varnejšega delovnega okolja v kulturi za vsakogar. To poleg prizadevanja za preprečevanje nasilja vseh vrst vključuje tudi prizadevanje za izboljšanje pogojev dela, ker ravno neenakost in prekarnost, kot kažejo številne raziskave, povečujeta možnost za spolno nadlegovanje in nasilje.

Vabljeni!

  do
Ministrstvo za kulturo (velika sejna soba v pritličju)

Strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi

Ministrstvo za kulturo skupaj z Društvom za promocijo žensk v kulturi – Mestom žensk organizira strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. Na posvet so vabljeni vsi deležniki v kulturi. Rok za potrditev udeležbe na posvetu je 12. december do 15. ure.