Skoči do osrednje vsebine

Strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi

do
Ministrstvo za kulturo (velika sejna soba v pritličju)
Ministrstvo za kulturo skupaj z Društvom za promocijo žensk v kulturi – Mestom žensk organizira strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. Na posvet so vabljeni vsi deležniki v kulturi. Rok za potrditev udeležbe na posvetu je 12. december do 15. ure.
Modra pasica s črnimi črkami za strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi

Strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je spolno nadlegovanje pri delu doživelo 25 odstotkov oseb, od tega 20 odstotkov moških in 32 odstotkov žensk. Pri tem so najranljivejše ženske na začetku kariere. Raziskovalni podatki iz različnih delovnih okolij vedno znova potrjujejo, da sta spolno nadlegovanje in nasilje strukturno, in ne individualno vprašanje. Z drugimi besedami – gre za sistemski pojav, ki ga žrtev močno individualno občuti.

Posledice spolnega nadlegovanja in nasilja so obsežne in težke. Osebe, ki so mu dlje časa izpostavljene, lahko podobno kot pri izpostavljenosti dolgotrajnemu bremenilnemu stresu doživijo resno poslabšanje zdravja. Uradne prijave spolnega nadlegovanja in nasilja predstavljajo le vrh ledene gore. Po raziskovalnih ocenah naj bi ga prijavilo zgolj od 5 do 30 odstotkov vseh oseb, ki so ga doživele.

Naloga države je, da z izvajanjem ustreznih predpisov skrbi, da do nadlegovanja in nasilja ne prihaja ter da, če do njega pride, osebe, ki so ga doživele, čutijo podporo med procesom prijave. Posebno skrb je torej treba posvečati preprečevanju nadlegovanja in nasilja v delovnem okolju, tudi na področju kulture.

Pomemben korak v tej smeri je decembra 2020 naredilo društvo Mesto žensk. Pripravilo je Smernice za enakost spolov v kulturi, ki vsebujejo vrsto ukrepov za preprečevanje neenakosti in doseganje enakosti spolov v kulturi. Smernice so poleg spolnega nasilja in nadlegovanja naslovile tudi nujne sistemske spremembe s poudarkom na zagotavljanju enakega dostopa žensk do trga dela in vodstvenih položajev, plačne enakosti in varnega delovnega okolja. Podobne analize in predlogi za ukrepanje v zadnjih letih nastajajo tudi v drugih delih civilne družbe.

Na Ministrstvu za kulturo imamo do spolnega nadlegovanja in nasilja ničelno toleranco. Zato smo se odločili, da v sodelovanju z društvom Mesto žensk 13. decembra organiziramo mednarodni strokovni posvet Preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. S posvetom začenjamo kampanjo ozaveščanja o pomenu preprečevanja spolnega nadlegovanja in nasilja v kulturi. Skupaj s civilno družbo si bomo prizadevali nasloviti različne deležnike v kulturi.

Posvet in kampanja sta pomembna koraka pri krepitvi naše zaveze o zagotavljanju varnejšega delovnega okolja v kulturi za vsakogar. To poleg prizadevanja za preprečevanje nasilja vseh vrst vključuje tudi prizadevanje za izboljšanje pogojev dela, ker ravno neenakost in prekarnost, kot kažejo številne raziskave, povečujeta možnost za spolno nadlegovanje in nasilje.  

Potrditev udeležbe

Prosimo, da svojo udeležbo na strokovnem posvetu sporočite najkasneje do ponedeljka, 12. decembra 2022, do 15. ure na elektronski naslov nina.ursic.student@gov.si.