Skoči do osrednje vsebine

Danes smo naredili velik korak za ureditev razmer v zdravstvu in socialnem varstvu

Vodja Vladne pogajalske skupine minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in vodja sindikalne pogajalske skupine Irena Ilešič Čujovič sta danes parafirala Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj.

Ob tem je minister za zdravje povedal, da je to »velik korak naprej za reformo zdravstva in za umiritev razmer v zdravstvu in socialnem varstvu. Gotovo nismo mogli zadovoljiti vseh in ustreči vsem. Ampak veliki večini smo. Predvsem je pomembno, da se tako mi, kot tudi pogajalci zavedamo skupnih vrednot, da je zdravstvo celota in da postavljamo bolnike v ospredje.«

Dogovor določenim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu prinaša od enega do tri dodatne plačne razrede ter še enega dodatnega, že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja. »Današnji dan razumemo kot prelomno točko v procesu, ki ga moramo opraviti, da normaliziramo razmere v zdravstvu in socialnem varstvu. Še vedno nas čaka nekaj izzivov, vendar menim, da smo se uspeli prestaviti z mrtve točke,« je povedala vodja sindikalne pogajalske skupine in predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Dodala je, da sporazum naslavlja obe stavkovni zahtevi iz februarja letos. Torej odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu ter oblikovanje standardom in normativov. Nekatere točke so že razrešili, za druge pa so si postavili nove roke, je pojasnila in dodala, da “verjame, da bo vlada roke spoštovala in da bomo v socialnem dialogu našli najboljše rešitve«.

»Odprto ostaja vprašanje še nekaterih drugih anomalij, predvsem v plačni skupini medicinskih sester in babic. Tudi v skupini tehnikov smo pokusili pogasiti napovedujoči se požar, nekaj pa je ostalo še za naslednja pogajanja," je pojasnila. "Vsi plačni sistemi so sedaj nekako pod streho, so minimalno uravnoteženi z mnogimi anomalijami, ki se jih zavedamo," je ob tem povedal minister in napovedal, da bodo anomalije naslovili v novem plačnem sistemu, ki ga bodo predstavili 1. aprila 2023 in nato implementirati z začetkom leta 2024. »Vlada se pri oblikovanju novega plačnega sistema ne bo posebej pogajala s posamezni skupinami, saj zdravstvo razume kot celoto« je zagotovil minister.

 Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je povedala, da je celotni dogovor vreden 40 milijonov evrov, ki so že zagotovljeni iz oktobrskega sporazuma za usklajevanje plač z inflacijo. »Današnja parafa izkazuje da se zdravstvena dejavnost obravnava kot celota in da nobena izmed skupine ne more biti obravnavana drugače. Na tem mestu pozivam sindikate zdravnikov in zobozdravnikov, da se pridružijo podpisu in da s tem pozornost preusmerimo iz plač na paciente.«

Sprejemu dogovora o plačah bo sledil začetek pogajanj o novem plačnem stebru za zdravstvo, sta napovedala Bešič Loredan in ministrica Ajanović Hovnik.