Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan tal: »Tla, kjer se hrana začne«

Danes praznujemo svetovni dan tal, ki ga je leta 2013 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Aktivnosti svetovnega dneva tal vodi organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization - FAO) v okviru Globalnega partnerstva za tla (angleško Global Soil Partnership). Letošnji slogan svetovnega dne tal je »Tla, kjer se hrana začne«.

Kot vsako leto FAO tudi letos naslavlja novo problematiko s področja tal s sloganom: »Tla, kjer se hrana začne«.

Ob naraščajočih potrebah prebivalstva in podnebnih spremembah so tla izpostavljena številnim nevarnostim in procesom degradacije. Mednje sodijo erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh in ostali procesi, med katerimi so bolj prepoznavne poplave, prekrivanje in tesnjenje tal z različnimi nepropustnimi materiali oziroma pozidava zemljišč ter onesnaževanje tal.

Izguba hranil v tleh pa je glavni proces degradacije tal, ki ogroža prehrano. Po podatkih FAO se je v zadnjih 70 letih raven vitaminov in hranilnih snovi v hrani drastično zmanjšala, ocenjuje se, da 2 milijardi ljudi na svetu trpi zaradi pomanjkanja mikrohranil, kar je znano kot skrita lakota.

Letošnji svetovni dan tal je s kampanjo "Tla, kjer se hrana začne" namenjen torej ozaveščanju o pomenu ohranjanja zdravih ekosistemov in blaginje ljudi z obravnavanjem vse večjih izzivov pri upravljanju s tlemi, povečanjem ozaveščenosti o tleh ter spodbujanjem družb k izboljšanju zdravja tal.

Kmetijska tla so ključna za slovenskega kmeta, ki je nosilec pridelave hrane in skrbnik slovenskega podeželja. Je torej najpomembnejši člen pri ohranjanju našega zdravja zaradi kakovosti hrane in kakovosti bivanja. Slovenija ima precej razgiban relief in talne lastnosti, kar posledično zelo omejuje možnosti za intenzivnejšo ter s tem učinkovito kmetijsko pridelavo. Predvsem zaradi velikega nagiba, plitvih in skalovitih tal ter vse večje pozidanosti imamo v Sloveniji vse manj površin, primernih za pridelavo hrane. Tla so svet, sestavljen iz organizmov, mineralov in organskih sestavin, ki z rastjo rastlin zagotavljajo hrano za ljudi in živali. Zato je ozaveščanje in širjenje informacij o pomembnosti tal bistvenega pomena.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) danes organizira avdio vizualni posvet na letošnjo temo »Tla, kjer se hrana začne« (program in dodatne informacije).