Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje javne razprave o Načrtu sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča zainteresirano javnost, da je javna razprava o Načrtu sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu (15. do 29. julij 2022) podaljšana do vključno torka, 13. decembra 2022.

Dokument je v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov izdelal Zavod za gozdove Slovenije za celotno površino gozdov, poškodovanih v požaru na Goriškem Krasu, zainteresirani pa lahko pripombe posredujejo na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

V Načrt sanacije so vključeni ukrepi za izvedbo sanacije, ki jih načrtuje, dovoljuje ali določa Zavod za gozdove Slovenije, ki je pri njihovem načrtovanju v največji možni meri upošteval predloge lastnikov gozdov, lokalnih skupnosti, strokovnih služb s področja varstva narave in varstva kulturne dediščine ter ostalih deležnikov. Ukrepi so, glede na obseg poškodb, poudarjenost funkcij gozdov, gozdna rastišča in glede na ogroženost gozda razdeljene v tri prioritete:

  • posek poškodovanih dreves se prednostno usmerja (prva prioriteta) na območja pogorišča s 3. in 2A stopnjo poškodovanosti na območja načrtovane jesenske sadnje 2022 ter na območja s 1. stopnjo poudarjenosti socialnih funkcij,
  • druga prioriteta na območjih s 1. stopnjo poudarjenosti proizvodnih funkcij in na območjih načrtovane umetne obnove jesenske sadnje 2023,
  • tretja prioriteta je posek odmrlega, hirajočega drevja; invazivnih tujerodnih vrst in eventuelno posameznih nepoškodovanih dreves z namenom zaokrožitve pomlajenih površin.

Sanacija se bo začela v letošnjem letu, večina načrtovanih del pa bo izvedena v letih 2023 in 2024. V gozdovih v lasti lokalnih skupnosti bodo načrtovani ukrepi izvedeni predvidoma do konca leta 2026, v ostalih gozdovih pa do konca leta 2028.