Skoči do osrednje vsebine

Predlog načrta sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu, od 15. julija do 29. julija 2022

Rok za prijavo je potekel.

Gozdni požar Goriški Kras je vzplamtel 15. julija, pogašen pa je bil 29. julija 2022. Obsegal je območje Slovenije in Italije. Za večino slovenskega Primorja je bila dne 20. julija 2022 razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Za gašenje požara je bil dne 17. julija 2022 aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju in preklican dne 1. avgusta 2022.

Požar Goriški Kras predstavlja doslej največji požar v Sloveniji, saj je zajel skupaj 3.707 ha površin, od tega 2.902 ha gozdov. Pogorela površina v Sloveniji in Italiji skupaj obsega okrog 4.500 ha. V požaru je bilo poškodovanih 2.004 ha zasebnih gozdov, 286 ha gozdov v državni lasti in 611 ha gozdov v lasti lokalnih skupnosti. Od skupno 2.902 ha poškodovanih gozdov jih je bilo za 2.503 ha poškodovanih do te mere, da jih je potrebno obnoviti.

Skupna prostornina poškodovanih dreves, ki zajema tisto drevje, ki je bilo poškodovano do te mere, da je ali bo odmrlo zaradi poškodb, znaša 177.051 m3, kar predstavlja 85 % od celotne prvotne lesne zaloge gozdnih sestojev na območju tega požarišča.

V predlogu načrta sanacije so vključeni ukrepi, ki jih načrtuje, dovoljuje ali določa Zavod za gozdove Slovenije, ki je pri načrtovanju ukrepov v največji možni meri upošteval predloge lastnikov gozdov, lokalnih skupnosti, strokovnih služb s področja varstva narave in varstva kulturne dediščine in ostalih deležnikov. Ukrepi so glede na obseg poškodb, poudarjenost funkcij gozdov, gozdna rastišča in glede na ogroženost gozda razdeljene v tri prioritete.

Sanacija se bo začela že v letu 2022, večina načrtovanih del pa bo izvedena v letih 2023 in 2024. V gozdovih v lasti lokalnih skupnosti bodo načrtovani ukrepi izvedeni predvidoma do konca leta 2026, v ostalih gozdovih pa do konca leta 2028.

Po prvotni 15. dnevni javni razgrnitvi z začetkom 15. novembra, se javna razgrnitev podaljšuje do 13. decembra 2022. Na podlagi vseh prejetih pripomb se bo oblikoval končni predlog načrta.

Kontakt

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

Direktorat za gozdarstvo in lovstvo.
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Elektronska pošta: gp.mkgp@gov.si