Skoči do osrednje vsebine

V prihodnjem letu v načrtu trije javni razpisi za nevladne organizacije

Ministrstvo za javno upravo v letu 2023 predvideva objavo treh javnih razpisov, financiranih iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij. Prvi javni razpis bo objavljen predvidoma februarja, in sicer za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju.

Objavo drugih dveh razpisov, za podporno okolje ter razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, pa načrtujemo v juniju in jeseni 2023. V nadaljevanju naštevamo nekaj podrobnejših informacij o vsakem od predvidenih javnih razpisov.

Sklad za razvoj nevladnih organizacij je bil ustanovljen v letu 2018 z Zakonom o nevladnih organizacijah, vzpostavljen pa leta 2019. Z njim upravlja Ministrstvo za javno upravo, vanj pa se prenesejo sredstva dohodnine (1 odstotek), ki jih davčni zavezanci niso namenili za financiranje splošnokoristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov. Iz sklada se prek javnih razpisov financira projekte in programe nevladnih organizacij, horizontalnih mrež in regionalnih stičišč kot subjektov podpornega okolja, namenjenih spodbujanju razvoja nevladnih organizacij, in druge projekte ter programe nevladnih organizacij in drugih oseb, namenjenih izvajanju ukrepov za razvoj posameznih področij, ter spodbujanju razvoja nevladnih organizacij in razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Namen: javni razpis bo usmerjen v opolnomočenje nevladnih organizacij za civilni dialog in spodbujanje demokratične, državljanske in družbene udeležbe ljudi.

Okvirna višina sredstev: 5 milijonov evrov za obdobje štirih let.

Predvidena objava: februar 2023.

Pomembno: Ministrstvo za javno upravo bo v januarju 2023 organiziralo delovno srečanje za nevladne organizacije, na katerem bodo podrobneje določene teme in vsebina javnega razpisa. Vabilo na srečanje bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Javni razpis za podporno okolje za nevladne organizacije (NVO)

Namen: v okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za nevladne organizacije. Predvidoma bo izbranih 14 projektov; 12 regionalnih stičišč NVO, 1 horizontalna mreža NVO, 1 projekt prostovoljske mreže.

Okvirna višina sredstev: okvirno 2,5 milijona letno.

Predvidena objava: junij 2023.

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij

Namen: sofinanciranje delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij v Sloveniji.

Okvirna višina sredstev: 4,5 milijona evrov za obdobje dveh let.

Predvidena objava: jesen 2023.