Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani, Poročevalka: Tanja Fajon

3. Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021–2025 za leto 2021, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6. Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6A. Predlog sklepa o trajni preselitvi 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki se jim lahko prizna status begunca, iz Turčije v Republiko Slovenijo, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

7. Predlog spremembe vrednosti namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Predlog sklepa o prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za javni zavod Arboretum Volčji Potok,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

9. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 3330-21-0008 Obnova palače Baseggio Koper - ZRS Koper v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 1211-20-0004 Informacijska oprema Državnega zbora v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SURS, MDDSZ, MIZŠ, USZS, MKGP, MDDSZ, KPK, MK),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

13. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MF, GSV, MO, MZZ, MOP, MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

13A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (DVK, MF, MZZ, USZS, MDDSZ, MIZŠ, KPK, MZ),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije, št. C(2022)6397 final, z dne 29. septembra 2022, zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2022)0181), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o horizontalnih zahtevah glede kibernetske varnosti za izdelke z digitalnimi elementi in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020, Poročevalec: dr. Uroš Svete

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi pravil o nepogodbeni civilni odgovornosti umetni inteligenci (direktiva o odgovornosti na področju umetne inteligence), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti za proizvode z napako, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

17A. Informacija o trenutnem stanju pogajanj glede Pakta o migracijah in azilu, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

19. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na Vrhu EU-Zahodni Balkan 6. decembra 2022 v Tirani, Poročevalka: Tanja Fajon

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 8. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Luka Mesec

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 8. in 9. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 9. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

23. Poročilo o udeležbi delegacije Ministrstva za notranje zadeve na skupnem sestanku Neformalne EU mreže nacionalnih poročevalcev oziroma enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi (NREM EU) in organizacij civilne družbe 26. in 27. oktobra 2022 v Bruslju,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o prispevkih Nacionalnega centra za usklajevanje kibernetske varnosti, ki deluje v okviru Sveta za nacionalno varnost in obrambo Ukrajine, k delovanju Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec

25. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora (TA) št. A.PRG.CAP672.S, sklenjenega v okviru Programskega dogovora (PA) št. A.PRG.CAP672, med ministrstvi za obrambo in Evropsko obrambno agencijo o postopkih v zvezi z dovoljenjem za čezmejne premike za premike po površju v Evropi, Poročevalec: Marjan Šarec

27. Informacija o pripravi in izvedbi vprašalnika o zaupanju OECD, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

28. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Konferenci Rome MED 2022 – Sredozemski dialogi 2. decembra 2022 v Rimu, Poročevalka: Tanja Fajon

28A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 21. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta (ASP) Mednarodnega kazenskega sodišča od 5. do 10. decembra 2022 v Haagu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

30. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob njegovem obisku v Italijanski republiki od 2. do 5. decembra 2022, Poročevalka: Tanja Fajon

31. Informacija o udeležbi ministrske delegacije Republike Slovenije na Forumu o zakonitih poteh do zaščite 29. novembra 2022 v videokonferenčni obliki,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

31A. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Srbije Bratislava Gašića 29. in 30. novembra 2022 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

32. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča na političnem forumu in formalnem zasedanju Odbora OECD za izobraževalne politike na ministrski ravni »Gradnja inkluzivne in pravične družbe skozi izobraževanje« 7. in 8. decembra 2022 v Parizu, Poročevalec: dr. Igor Papič

33. Poročilo o delovnem obisku ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana od 28. avgusta do 1. septembra 2022 v Republiki Finski in Republiki Estoniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

34. Poročilo o srečanju ministra za obrambo Marjana Šarca z ministrico za obrambo Republike Severne Makedonije Slavjanke Petrovske ob njenem uradnem obisku 17. in 18. oktobra 2022 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

35. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na mednarodni prireditvi obrambne, letalske in vesoljske opreme SAHA EXPO 2022 26. in 27. oktobra 2022 v Istanbulu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

36. Poročilo o udeležbi ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na otvoritvi razstave »Družbeni prostori – Jože Plečnik v Ljubljani« 3. in 4. novembra 2022 na sedežu UNESCA v Parizu in na sestanku z namestnikom generalne direktorice UNESCA za kulturo Ernestom Renatom Ottonejem Ramirezom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

37. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Marka Štucina na ministrskem srečanju držav članic Srednjeevropske pobude 6. in 7. novembra 2020 v Sofiji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z dolgotrajnim covidom,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

39. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jelke Godec v zvezi s sankcijami Irana proti slovenskemu evroposlancu dr. Milanu Zveru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon