Skoči do osrednje vsebine

Ministrici Šinko in Hovnik s predstavniki upravnih enot o prihodnji kmetijski politiki

Ministrica Irena Šinko se je dopoldne skupaj z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik udeležila uvodnega dela posveta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za upravne enote.

Posvet je bil namenjen zaposlenim na področju kmetijstva oz. ki so zadolženi za delo s registrom kmetijskih gospodarstev. Na posvetu sta bila predstavljena strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo ter aplikacija Sopotnik, ki jo je pripravila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Ministrica Šinko za govorniškim pultom.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ministrica Irena Šinko je poudarila, da je Strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 (SN SKP 2023-2027), ki ga ja konec oktobra letos potrdila Evropska komisija, nov mejnik v kmetijski politiki v EU, saj bo evropskim kmetom omogočil pravičnejšo in bolj trajnostno prihodnost ter zagotovil nemoteno oskrbo prebivalstva s hrano. Strateški načrt sledi vsem trem krovnim ciljem skupne kmetijske politike: konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja. Za vsakega od teh ciljev ima konkretno ukrepanje, ki se prepleta tudi s horizontalnim ciljem za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije. Ključna vloga SN SKP je trajnostna pridelava hrane na celotnem območju države in povečanje prehranske suverenosti Slovenije, še posebej v trenutnem obdobju kompleksnih in zahtevnih izzivov (prehranska in energetska draginja, podnebni, okoljski izzivi, geopolitična situacija), pa tudi vedno večjih zahtev.

»Vsekakor pa je čas za jasno komunikacijo: kmetijska politika mora, za zagotavljanje konkurenčnosti in za svoj prispevek k varovanju okolja ter podnebja, jasno slediti ciljem zelenega dogovora. Naša odgovornost je, da pri tem kar najbolj podpremo slovenske kmete, živilsko predelovalno industrijo. Ministrstvo sedaj intenzivno pripravlja nacionalne uredbe za izvajanje strateškega načrta v naslednjem letu. Predvidoma 15. marca 2023 se bo začela subvencijska kampanja, nato pa se bodo začeli izvajati tudi ostali ukrepi oziroma intervencije. Redna analiza same izvedbe zastavljenih ukrepov pa bo tudi osnova za morebitne spremembe strateškega načrta. Danes vam bodo predstavljene spremembe Zakona o kmetijstvu, in spremembe Pravilnika o Registru kmetijskih gospodarstev, ki vplivajo na delo upravnih enot in so prilagojene izvedbi strateškega načrta. Ne moremo pa dovolj poudariti, kako pomembno in odgovorno je delo upravnih enot, ki natančno popiše stanje zemljišč na kmetijskem gospodarstvu,« je izpostavila ministrica Irena Šinko.

Na posvetu je bila predstavljena tudi aplikacija Sopotnik, s katero bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) z letom 2023 z vlagatelji zbirne vloge vzpostavila še hitrejšo elektronsko komunikacijo. AKTRP bo kmetovalce ali njihove pooblaščence preko Sopotnika obveščala o ugotovitvah sistema za spremljanje površin. Sistem za spremljanje površin  podpirajo satelitski podatki, ki jih državam članicam brezplačno daje Evropska Komisija, njihova uporaba pa je obvezna.