Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi je osnutek Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2022 - 2030

V novem strateškem dokumentu Slovenije na področju prepovedanih drog je glavni poudarek namenjen celovitemu in uravnoteženemu razvoju vseh ukrepov, programov in aktivnosti, ki prispevajo k reševanju problematike prepovedanih drog v naši državi.

Tako v Sloveniji, kot drugod po svetu, se soočamo s številnimi izzivi, ki vključujejo med drugim hiperprodukcijo novih psihoaktivnih snovi, različna krizna in vojna žarišča, tihotapske poti in hkrati potrebo po širitvi ter specializaciji preventivnih in zdravstveno-socialnih programov.

V Sloveniji smo v času izvajanja prejšnje resolucije opravili različne raziskave in evalvaciji. Ponovno je bil ocenjen substitucijski program, natančno so bil preverjeni uveljavljeni načini, postopki ter možnosti obravnave mladih, ki se znajdejo v stiski in težavah, in nenazadnje, opravljena je bila tudi analiza uspešnosti izvajanja strategije same. Pri tem so sodelovali tako predstavniki različnih resorjev, raziskovalne skupnosti, kot tudi Zveza nevladnih organizacij na področju drog.

Na takšnih podlagah so bili posebej izpostavljeni cilji in naloge, ki so zapisane v novem Nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2022 - 2030:

  1. Spodbujati želimo programe preprečevanja uporabe prepovedanih drog, da bi tako zmanjšali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo ter zmanjšali število prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.
  2. Podpirati želimo razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov.
  3. Pospešiti želimo razvoj programov psihosocialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih skupnosti in komun ter programov celovitega okrevanja in reintegracije bivših zasvojenih oseb.
  4. Razvijati in nadgrajevati želimo vse koordinativne strukture na področju drog na lokalni in na državni ravni.
  5. Okrepiti želimo dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z drogam, pranju denarja ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami.
  6. Posebej želimo povezati tudi aktivnosti države na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog in alkohola, s posebnim poudarkom na okrepljenem prizadevanju za potrebe ranljivih skupin, še posebej žensk, ki so tudi uporabnice drog.

S tem dokumentom želimo prispevati tudi k različnim aktivnostim v regiji in v širšem evropskem prostoru, zlasti z našim aktivnim sodelovanjem v mednarodnih organizacijah ter z bilateralnimi projekti.  

Ker je problematika prepovedanih drog izrazito medresorno in multidisciplinarno obravnavana, rešitve, ki jih ta programa definira, segajo tako na področje preprečevanja ponudbe prepovedanih drog, kot tudi na področje preventive, zdravljenja in socialne obravnave. Predstavniki iz teh resorjev so tudi sodelovali pri pripravi predloga nove Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2022 – 2030.

Vljudno vas vabimo, da nam s svojimi izkušnjami, znanjem in konstruktivnimi predlogi v okviru javne razprave osnutka nacionalnega programa, ki poteka do 3. 1. 2023, pomagate pripraviti kakovosten in učinkovit nacionalni program na področju prepovedanih drog.