Skoči do osrednje vsebine

Odločitev Evropskega javnega tožilstva

Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev o zavrženju kazenske ovadbe.

Urad je pod prejšnjim vodstvom dne 2. 3. 2022 podal kazensko ovadbo št. 231-4/2022-2 zoper bivšega direktorja urada Darka Muženiča zaradi suma storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije po tretjem, v zvezi z drugim odstavkom 229. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po petem v zvezi s tretjim odstavkom 257. člena KZ-1, oškodovanja javnih sredstev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 257.a člena KZ-1 in nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1.

S strani Evropskega javnega tožilstva je urad dne 14. 11. 2022 prejel sklep, da se kazenska ovadba urada št. 231-4/2022-2 z dne 2. 3. 2022 zoper Darka Muženiča zavrže, ker ni podan utemeljen sum, da je osumljeni storil naznanjena kazniva dejanja.