Skoči do osrednje vsebine

Obisk ministrice v ženskem in moškem zaporu na Igu

Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan je danes skupaj z državnim sekretarjem dr. Igorjem Šoltesom in ekipo obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in dislocirani oddelek zavoda Ljubljana - Odprti oddelek Ig.

Ministrico sta v ženskem zaporu sprejela generalni direktor mag. Bojan Majcen in direktorica zavoda Tadeja Glavica. Direktorica je predstavila aktualne razmere v zaporu: trenutno je na prestajanju zaporne kazni in v priporu skupno 78 žensk. Nanizala je nekatere aktualne podatke: najvišja izrečena kazen, ki jo trenutno prestaja obsojenka, je 29 let zapora. Povprečna starost zaprtih žensk je 40 let. Najstarejša obsojenka je stara 68 let, pripornica pa 72 let. V zadnjem obdobju se povečuje število tujk, kar pri delu z zaprtimi prinaša dodatne izzive. V nadaljevanju obiska si je ministrica ogledala prostore zapora, med drugim nekatere bivalne oddelke obsojenk v različnih režimih in bivalne oddelke pripora, knjižnico ter prostor za obiske preko noči.

Ministrica je obiskala tudi dislocirani odprti oddelek moškega zapora, kjer je vodja oddelka Hermina Androjna, skupaj z Gorazdom Trušnovcem in Francem Petrovčičem iz Društva Urbani čebelar, predstavila pilotni projekt Medena celica. Projekt v Odprtem oddelku Ig poteka od leta 2020, njegov cilj pa je ozaveščanje in popularizacija dejavnosti čebelarjenja. V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij smo projekt Medena celica prepoznali kot koristno aktivnost za zaprte osebe, ki jih usmerja v pridobitev novih znanj in veščin, uporabnih tudi po odpustu iz zapora, hkrati pa prispeva h koristnemu preživljanju časa med prestajanjem kazni in razbremenjuje čas omejene svobode ter na ta način prispeva k resocializacije zaprtih oseb. Trušnovec in Petrovčič sta izpostavila, da je projekt v zaporu unikaten v evropskem prostoru ter da je izkušnja sodelovanja v projektu za društvo zelo pozitivna in je tudi zanje ves čas predstavljala učni proces. Prvo leto je bila letina medu zaradi vremenskih razmer nekoliko slabša, letos se lahko pohvalimo s pridelavo 40 kg medu in cvetnega prahu. Izrazila sta zadovoljstvo, da je lepo sodelovati z osebami, ki kažejo zanimanje za čebelarjenje in napredujejo iz tedna v teden – v dveh letih poteka projekta je bilo aktivno vključenih 25 obsojencev, nekateri se s čebelarjenjem ukvarjajo tudi po odpustu. Ministrica je ob koncu srečanja obsojencu, aktivno udeleženemu v projekt, podelila diplomo o opravljenem čebelarskem usposabljanju ter v zahvalo ob obisku prejela tudi kozarček letos iztočenega medu iz projekta Medena celica.