Skoči do osrednje vsebine

Na antibiotike odporne bakterije so velika globalna nevarnost za zdravje

Po ocenah Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni v Evropski uniji vsako leto umre več kot 35.000 ljudi zaradi protimikrobno odpornih okužb, primerjalno po letih pa je prisoten trend naraščanja.

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih (v angleščini) je evropska zdravstvena pobuda, ki jo koordinira Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Zagotavlja platformo in podporo nacionalnim kampanjam o preudarni rabi antibiotikov v Evropski Uniji, ki poteka vsako leto 18. novembra po vsej Evropi. Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih je organiziran v sodelovanju s Svetovnim tednom protimikrobne ozaveščenosti, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija vsako leto organizira od 18. do 24. novembra.

Okužbe, ki jih povzročajo na antibiotike odporne bakterije, veljajo za veliko svetovno nevarnost za zdravje. Te okužbe imajo precejšnje breme javnega zdravja v smislu pripisljivih smrti in invalidnosti prilagojenih let življenja. Vpliv protimikrobne odpornosti na zdravje je primerljiv z učinki gripe, tuberkuloze in HIV/aidsa skupaj.

Leta 2021 je bilo število prijavljenih primerov vrst Acinetobacter, odpornih na različne protimikrobne skupine, več kot dvakrat večje od povprečja v letih 2018−2019. Drug primer je odstotek primerov Klebsiella pneumoniae, ki so odporni na karbapeneme – antibiotik, ki se pogosto uporablja kot zadnja možnost – pri čemer se je uporaba leta 2020 povečala za 31 odstotkov in leta 2021 še za 20 odstotkov.

V obdobju 2012–2021 je glede na ugotovitve Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni doseženo 23-odstotno zmanjšanje skupne porabe protimikrobnih zdravil pri ljudeh v sektorju primarne oskrbe in bolnišnicah skupaj. Čeprav je to dosežek, se je povečal delež antibiotikov širokega spektra, ki so bili uporabljeni, zlasti v bolnišnicah. Med letoma 2012 in 2021 se je v bolnišnicah poraba antibiotikov širokega spektra povečala za 15 odstotkov, poraba karbapenemov za 34 odstotkov in delež rezervnih antibiotikov – odpornih okužb – več kot podvojilo v istem časovnem okviru.

V Sloveniji redno spremljamo porabo protimikrobnih zdravil. Glede na ugotovitve se ukrepa v skladu s Državno strategijo »eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019-2024).