Skoči do osrednje vsebine

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih – »Skupaj preprečimo mikrobno odpornost«

Jutri, 18. novembra, obeležujemo že petnajsti Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih. V tednu med 18. in 24. novembrom pa obeležujemo tudi Svetovni teden ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih (angleško World Antimicrobial Awareness Week - WAAW 2022), ki poteka pod geslom: »Protimikrobna zdravila: ravnajte skrbno«.

Letošnjo temo WAAW 2022 »Skupaj preprečimo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom« so razglasile štiri organizacije: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organisation - FAO), Program Združenih narodov za okolje (angleško UN Environmental Programme - UNEP), Svetovna zdravstvena organizacija (angleško Wolrd Health Organisation - WHO) in Svetovna organizacija za zdravje živali (angleško World Organisation for Animal Health - WOAH, ustanovljena kot OIE).

Vse večja odpornost bakterij proti antibiotikom, ki so do nedavnega dobro učinkovali proti bakterijskim okužbam, postaja v začetku 21. stoletja ena večjih groženj za svetovno javno zdravje. Napačna ali neustrezna uporaba antibiotikov pri ljudeh in živalih prispeva k pojavljanju bakterij, odpornih proti antibiotikom, ki so nepogrešljivi pri zdravljenju bakterijskih bolezni ljudi in živali. 

Za ohranjanje učinkovitosti antibiotikov je treba z njimi skrbno ravnati tako v humani kot veterinarski medicini. Z različnimi možnimi ukrepi in alternativami se je treba kolikor je mogoče izogibati uporabi antibiotikov tudi pri živalih, oziroma njihovo  uporabo omejiti samo na res nujne primere.

Rejci in imetniki živali so odgovorni za izvajanje biovarnostnih ukrepov v reji živali ter za ustrezno dobro oskrbo živali v vseh pogledih. Če je kljub tem ukrepom uporaba antibiotika nujna za ohranitev zdravja, se antibiotik uporabi ciljano proti zadevnemu povzročitelju okužbe, preudarno in odgovorno, da se kar najbolj prepreči tveganje za nastanek odpornosti bakterij proti učinkovini izbranega antibiotika.

Odgovorna uporaba antibiotikov pri zdravljenju živali je še zlasti pomembna pri skupinah/razredih protimikrobnih učinkovin CIA (angleško critically important antimicrobials), ki so kritičnega pomena za zdravljenje ljudi.

Protibakterijsko zdravljenje živali z antibiotiki mora temeljiti na ustrezni diagnozi, ki jo lahko postavi samo veterinar!

Vse od leta 2010 Evropska agencija za zdravila (angleško European Medicines Agency - EMA) v okviru projekta ESVAC (angleško European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption - ESVAC) za države EU, vključno s Slovenijo, objavlja poročila o prodaji protimikrobnih zdravil za uporabo pri živalih na osnovi podatkov, ki jih zbiramo in posredujemo iz posameznih držav. V tem obdobju se je Slovenija (od leta 2008 in 1. Evropskega dne ozaveščanja o antibiotikih) z ozaveščanjem o tveganjih zaradi odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom (mikrobne odpornosti) uspela uvrstiti v skupino devetih najboljših držav EU z nizko ocenjeno skupno prodajo antibiotikov za živali, za proizvodnjo hrane. Za to imajo zasluge tudi vsi tisti naši ozaveščeni rejci živali, ki optimalno skrbijo za zdravje in dobrobit živali.

Na spletni strani EMA so v angleškem jeziku objavljena letna poročila ESVAC od leta 2010.