Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada tri nove projekte: celovito sanacijo osnovne šole Zalog, programsko opremo za zaščito v javnem omrežju Ministrstva za obrambo ter operativno podporo izvajanju vizumske politike uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025.

Vlada uvrstila projekt Programske oprema za zaščito v javnem omrežju Ministrstva za obrambo v Načrt razvojnih programov 2022–2025

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije projekt Programske oprema za zaščito v javnem omrežju Ministrstva za obrambo uvrstila v Načrt razvojnih programov 2022–2025.
Namen investicijskega projekta je zagotoviti višjo stopnjo varnosti uporabnikov na delovnih postajah priključenih v javno internetno omrežje Ministrstva za obrambo ter hitrejše odzivanje na morebitne informacijsko varnostne dogodke v tem omrežju. Cilj projekta je realizacija nujno potrebne investicije, ki bo povečala odpornost na kibernetske grožnje ter omogočila optimalno odzivanje na morebitne kibernetske incidente.
Izhodiščna vrednost projekta znaša 640.000,00 evrov z DDV.

Operativna podpora izvajanju vizumske politike dodana v Načrt razvojnih programov 2022-2025

Na predlog Ministrstva za zunanje zadeve je vlada v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 dodala projekt operativne podpore izvajanju vizumske politike.
Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja skupno vizumsko politiko EU tako centralno kot preko diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini. Za izvajanje skupne vizumske politike je treba imeti ustrezno opremo, dober vizumski informacijski sistem in človeške vire, ki so usposobljeni za izvajanje tovrstnih nalog.
V projekt je vključena operativna podpora skupni vizumski politiki in postopkom, ki se bo v celoti uporabljala za financiranje plač zaposlenih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih za vizumsko poslovanje s pripadajočimi prispevki. S tem bo zagotovljeno nemoteno delo z redno zasedbo delovnih mest, enotna uporaba pravnega reda EU glede vizumov in izboljšana kakovost storitev prosilcev za azil. Prav tako bo zagotovljena obdelava večjega števila vizumskih vlog.

Celovita sanacija osnovne šole Zalog

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt Osnovna šola (OŠ) Zalog – sanacija objekta.
Osnovni cilj investicijskega projekta je zagotoviti statično sanacijo objekta šole, izboljšati prostorske pogoje in varnost uporabnikov.
V sklopu investicijskih posegov je predvidena celovita sanacija šole s prenovo kuhinje in jedilnice, izvedba požarnega stopnišča na severni strani stavbe ter reorganizacija petih učilnic, dozidava šolske knjižnice ter povečanje male telovadnice.
V okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe (za leti 2022 in 2023) je predviden ukrep Trajnostna gradnja skoraj nič energijskih stavb, v katerega spadajo tudi nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj nič energijske stavbe.
Iz sredstev Sklada za Podnebne spremembe bo šola pridobila nekaj več kot 150.000,00 evrov nepovratnih sredstev. Stavba bo energijsko bistveno učinkovitejša od siceršnjih mejnih zahtev veljavnih predpisov in bo zagotavljala zmanjšanje količine potrebne energije za njeno delovanje.
Z izvedbo investicije bodo učencem OŠ Zalog zagotovljene ustrezne površine za izvajanje pouka, šolske prehrane in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, zaposlenim delavcem pa primerni pogoji za delo. Investicija bo imela ugoden vpliv na izobraževalni, okoljski in tudi družbeni razvoj šole in lokalne skupnosti ter bo zagotavljala okoljsko učinkovitost, trajnostno dostopnost, ne diskriminiranost, izboljšanje kakovosti delovnega in bivalnega okolja in zmanjšanje vplivov na okolje.