Skoči do osrednje vsebine

Realizacija državnega proračuna v prvih desetih mesecih

Državni proračun je po preliminarnih podatkih v prvih desetih mesecih zabeležil približno 10,3 milijarde evrov prihodkov, kar je okoli 1,3 milijarde evrov oziroma 14,2 % več kot v primerljivem obdobju lani. Odhodki so se primerjalno znižali za 779 milijonov evrov oziroma 7,3 % na približno 10,6 milijarde evrov, proračun pa je imel v desetih mesecih skupaj približno 283 milijonov evrov primanjkljaja.

Davčni prihodki so v prvih desetih mesecih dosegli približno 8,7 milijarde evrov, kar je 15,1 % oziroma približno 1,1 milijarde evrov več kot v enakem lanskem obdobju.

Prilivi iz davka na dodano vrednost so v obravnavanem obdobju narasli za 16 % na približno štiri milijarde evrov. Tolikšno rast pripisujemo lanski zaustavitvi gospodarske aktivnosti in potrošnje prebivalstva v času epidemije covida-19 in posledičnemu učinku zadržane potrošnje v letošnjem letu. Na rast vpliva tudi visoka inflacija.

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so znašali približno 1,3 milijarde evrov, kar je 42,2 % več kot v enakem lanskem obdobju. To je posledica visokega poračuna za leto 2021 zaradi boljšega poslovanja podjetij v tem letu in posledično višjih letošnjih mesečnih akontacij.

Prilivi od dohodnine so dosegli približno 1,2 milijarde evrov oziroma 2,2 % več od primerljivega lanskega obdobja, prihodki od trošarin pa so se zvišali za 0,9 % na prav tako 1,2 milijarde evrov.

Nedavčni prihodki so v prvih desetih mesecih letos dosegli približno 634 milijonov evrov oziroma 10 % manj kot v enakem obdobju lani. Lani smo prejeli enkratni prihodek iz podeljenih koncesij za radijske frekvence v višini 164 milijonov evrov, medtem ko letos tega priliva ne bo.

Iz Evropske unije smo prejeli približno 752 milijonov evrov sredstev, kar je okoli 146 milijonov evrov več kot v primerljivem obdobju lani.

Samo za oktober podatki kažejo, da so prihodki dosegli približno eno milijardo evrov, kar je okoli 16 milijonov evrov ali 1,5 % manj kot v enakem mesecu lani. Davčni prilivi so oktobra dosegli približno 880 milijonov evrov in so za okoli 37 milijonov evrov ali 4,1 % nižji kot v enakem lanskem mesecu, kar nakazuje, da se je učinek zadržane potrošnje izpel.

Za stroške dela ožje državne uprave smo v prvih desetih mesecih namenili približno 1,3 milijarde evrov oziroma 4,9 % manj kot v enakem obdobju lani, kar je v večji meri posledica neizplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih in tveganih razmerah.

Izdatki za obresti so znašali približno 578 milijonov evrov in so za okoli 70 milijonov evrov nižji od primerljivega lanskega obdobja.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo letos namenili približno 1,6 milijarde evrov oziroma 29,3 % manj kot lani. Za 29 milijonov evrov ali 18,7 % so se zaradi nižjega števila brezposelnih znižali transferi tej skupini ljudi.

Za investicije je državni proračun v prvih desetih mesecih namenil okoli 897 milijonov evrov oziroma 19,2 % več kot v enakem obdobju lani.

Samo oktobra so proračunski odhodki dosegli približno 977 milijonov evrov oziroma 6,8 % ali približno 62 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani.