Skoči do osrednje vsebine

Še danes možno oddati vloge na razpis za ukrep dodelitve pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je le še danes možno oddati vlogo na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022.

Na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 60/22, 6. maja 2022, je prispelo 33 vlog. Od tega je bilo že izplačanih 21 vlog v višini 28.588 evrov, 12 vlog pa je še v obdelavi.

Javni razpis se zapira zaradi zaključka proračuna za leto 2022 in posledično zaradi zagotovitve pravočasnega izplačila sredstev upravičencem.