Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni javnofinančni podatki prvih treh četrtletij 2022

Objavljamo tretjo izdajo prenovljene publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri s pomočjo grafov in tabel prikazujemo zbirne podatke realiziranih javnofinančnih tokov v Republiki Sloveniji na četrtletni ravni.

Bankovci za 50 evrov

Bankovci | Avtor Ministrstvo za finance

V prvih treh četrtletjih leta so prihodki državnega proračuna znašali približno 9,3 milijarde evrov, kar je za približno 1,3 milijarde evrov oziroma 16,2 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so v prvih devetih mesecih znašali približno 9,6 milijarde evrov, kar je za dobrih 8 % oziroma 841 milijonov evrov manj kot v letu 2021. Primanjkljaj državnega proračuna je v prvih treh četrtletjih 2022 znašal 318 milijonov evrov.

Poleg že znanih podatkov štirih blagajn javnega financiranja (državni proračun, zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna in proračuni občin) in skupne konsolidirane bilance štirih blagajn v prenovljeni publikaciji Javnofinančna gibanja predstavljamo tudi javnofinančne podatke v najširšem smislu, torej na ravni sektorja država, ki poleg štirih blagajn vključuje tudi tokove drugih enot, ki so, skladno z metodologijo ESA2010, uvrščene v sektor država. Četrtletne ocene prihodkov in odhodkov sektorja država so preračunane skladno z metodologijo GFS 2014 in temeljijo na denarnem toku. V tokratni publikaciji, poleg podatkov centralne države in skladov socialne varnosti za prva tri četrtletja letos, prikazujemo tudi podatke sektorja država za prvi dve letošnji četrtletji.

V publikaciji so predstavljeni tudi konsolidirani javnofinančni izdatki štirih blagajn javnega financiranja po namenih, kot jih določa klasifikacija funkcij države (COFOG).

V obliki serij so od leta 1992 dalje na mesečni ravni objavljeni tekoči podatki blagajn javnega financiranja.