Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za finance v luči energetske krize za odločno ukrepanje na finančnih trgih

Na Ministrstvu za finance se v luči izkrivljenih cenovnih nihanj na energetskih trgih zavzemamo za odločno ukrepanje in vse izvedljive ukrepe na področju finančnih trgov, s katerimi bi lahko zagotovili urejeno trgovanje v primeru stresnih razmer na trgu. Ob tem pozdravljamo dejstvo, da se naše zamisli odražajo tudi v predlogih Evropske komisije.

Letos se soočamo z okrepljenimi pritiski na cene energentov in izkrivljenimi cenovnimi nihanji na evropskih terminskih trgih z energenti. Močna rast cen energentov in ogrožena zanesljivost oskrbe z energijo tako predstavljata nov izziv za notranji trg Evropske unije (EU), ki ga moramo učinkovito nasloviti. Na Ministrstvu za finance zato menimo, da je treba v trenutnih razmerah zagotoviti predvsem urejeno trgovanje v primeru stresnih razmer na trgu in sprejeti ambicioznejši pristop glede uporabe sistemov omejitve trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na terminskih trgih v EU.

Na Ministrstvu za finance v tej luči pozdravljamo usklajen in odločen odziv EU ter vse predlagane ukrepe za blaženje energetske krize na finančnih trgih, ki jih je Evropska komisija napovedala 18. oktobra 2022.

Glede predlogov za blažitev vpliva cen energije na finančnih trgih Komisija tesno sodeluje tudi z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (angleško European Securities and Markets Authority – ESMA) in Evropskim bančnim organom. Cilj tega sodelovanja je podpora in razvoj pravilnega delovanja evropskih terminskih energetskih trgov. V skladu z nasveti ESMA je Komisija tako že sprejela dva delegirana akta, ki naj bi zmanjšala likvidnostni stres, s katerim se trenutno soočajo nekatera evropska energetska podjetja.

V okviru predloga nove uredbe o izrednih razmerah Komisija predlaga časovno omejen ukrep za obvladovanje prevelikih nihanj cen na trgih izvedenih finančnih instrumentov za plin in električno energijo. Nov začasni mehanizem za omejevanje skokov cen znotraj dneva bo preprečil prekomerna nihanja cen in skrajne skoke cen na trgu izvedenih finančnih instrumentov na energente.

Poleg tega je predvideno, da Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev in ESMA okrepita sodelovanje z ustanovitvijo nove skupne delovne skupine. S tem bosta agenciji zagotovili okrepljeno spremljanje in odkrivanje morebitnih tržnih manipulacij ter zlorab na evropskih promptnih trgih in terminskih trgih izvedenih finančnih instrumentov za energijo.

Na Ministrstvu za finance smo se odločno zavzeli za vse izvedljive ukrepe tudi na področju finančnih trgov, s katerimi bi lahko zagotovili urejeno trgovanje v primeru stresnih razmer na trgu. V nedavnem pismu evropski komisarki za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov Mairead McGuinness je tako minister za finance Klemen Boštjančič posebej poudaril potrebo po obravnavi likvidnostnega stresa na evropskih energetskih trgih in potrebo po odločnejšem pristopu pri uporabi sistemov omejitve trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na terminskih trgih v EU. Ministrstvo za finance zato pozdravlja dejstvo, da se te zamisli odražajo tudi v predlogih Komisije ter se veseli njihove hitre in učinkovite implementacije. Ministrstvo za finance bo tako tudi pri nadaljnjih obravnavah omenjenih aktov EU aktivno in bo zagovarjalo zlasti ambiciozen pristop v smislu dovolj širokega nabora instrumentov in pogodb, ki naj jih zajame ukrep za obvladovanje nihanja cen.