Skoči do osrednje vsebine

Začetek gradnje novega moškega zapora v Dobrunjah

Z odkritjem temeljnega kamna se je tudi uradno začela gradnja novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah.

Z novogradnjo v Dobrunjah se bo rešila dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora na Povšetovi ulici, zavod pa bo dobil funkcionalne, sodobne, varne in energetsko učinkovite prostore.

Ministrstvo za pravosodje je s prvimi aktivnostmi za izgradnjo novega zapora v Dobrunjah pričelo leta 2015. Po izvedenem javnem arhitekturnem natečaju je Mestni svet Mestne občine Ljubljana leta 2019 sprejel podrobni Občinski prostorski načrt, po izvedbi javnega naročila pa je Ministrstvo za pravosodje avgusta letos podpisalo pogodbo v vrednosti 73 milijonov evrov z izvajalci gradbenih del – konzorcijem podjetij CGP d.d., Kolektor Koling d.o.o. in Pomgrad d.d.. Gradnja bo predvidoma zaključena v letu 2025.

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan: »Zavedam se, da slovenski zapori trenutno pokajo po šivih. Zato me zelo veseli, da smo se danes zbrali tukaj v Dobrunjah, ob odkritju temeljnega kamna novega moškega zapora, ki bo prispeval k zmanjšanju zasedenosti zaporov in k temu, da bodo obsojenci v slovenskih zaporih imeli več dostojanstva, slovenska družba pa čim višjo stopnjo civiliziranosti. Zapori so del naše družbe, vedno so bili in vedno bodo, saj je iluzorno pričakovati, da bi jih lahko ukinili. Od kaznovalne politike pa je odvisno, kaj želi doseči s kaznovanjem, v kolikšni meri se bodo izrekale kazenske sankcije in v povezavi s tem, kakšno naj bo poslanstvo zaporov.  «

Generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) mag. Bojan Majcen je na slovesnosti izpostavil: »Ne zgodi se pogosto, da bi gradili nove zapore. To je po eni strani dober znak, saj se Slovenija še vedno uvršča med države, ki ima najnižjo stopnjo zaprtih oseb. Kljub temu pa se v slovenskih zaporih soočamo s prostorsko stisko. Pomembno je poudariti, da se bo z novogradnjo ljubljanskega zapora na Dobrunjah hkrati reševala tudi prezasedenost ostalih moških zaporov, ki je danes prisotna na vseh lokacijah.« V svojem nagovoru se je mag. Majcen navezal tudi na misel pisatelja Dostojevskega,  da so zapori odsev civiliziranosti družbe. »Zapor je ogledalo družbe in po tem, kako ravnamo s tistimi na obrobju, se kot družba celostno razkrivamo.«

Sodobno, trajnostno in skoraj nič energijsko zasnovan zapor Dobrunje, s prostorsko zmogljivostjo 388 oseb, bo ustrezno naslovil vse pomanjkljivosti obstoječega objekta na Povšetovi ulici, saj bo imel varne bivalne prostore za zaprte osebe, ustrezne bolniške sobe ter prostore za izvajanje obiskov z družino in daljših obiskov svojcev z zaprtimi osebami. Imel bo tudi ustrezne zunanje površine za bivanje na svežem zraku in rekreacijo različnih kategorij zaprtih oseb. Poleg prostorov za skupinsko delo, delovno terapijo, prostočasne dejavnosti, usposabljanje in izobraževanje, bodo v novem zaporu tudi prostori, ki so primerni za gibalno ovirane osebe. Prav tako je zagotovljeno ustrezno varovanje območja okrog zapora.

V okviru novogradnje bo zgrajeno še sodobno izobraževalno središče za zaposlene v URSIKS, prav tako bodo izboljšani delovni pogoji pravosodnih policistov in drugih uslužbencev Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana.