Skoči do osrednje vsebine

Simulacijska vaja »Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih 2022« dokazala, da je Slovenija dobro pripravljena

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v sodelovanju z Nacionalnim veterinarskim inštitutom organizirala simulacijsko vajo »Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih 2022«. Vaja je potekala v soboto, 22. oktobra 2022, na območju občine Metlika. Namen vaje je bil preveriti pripravljenost služb ob pojavu afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih, ki je trenutno prisotna v desetih državah članicah. Rezultati vaje so pokazali, da je Slovenija na pojav dobro pripravljena.
Veterinarji v opremi najdejo prašiča v gozdu.

Simulacijska vaja »Afriška prašičja kuga pri divjih prašičih 2022« | Avtor: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

1 / 3

Ob pojavu afriške prašičje kuge je primerna usposobljenost in pripravljenost vseh deležnikov ključnega pomena za zgodnje odkrivanje bolezni in s tem za hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitnem pojavu. Zato so vaje, kot je bila sobotna, zelo pomembne. Na vaji so sodelovali predstavniki lovskih organizacij, Zavoda za gozdove Slovenije, Veterinarsko - higienske službe in Nacionalnega veterinarskega inštituta, Veterinarske fakultete, Direktorata za gozdarstvo in lovstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Slovenske vojske, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Uprave RS za zaščito in reševanje ter terenski veterinarji in uradni veterinarji območnih uradov UVHVVR. Sodelujoče je nagovoril Matjaž Guček, generalni direktor UVHVVR. V svojem nagovoru je izpostavil pomen sodelovanja pristojnih služb in drugih deležnikov pri preprečevanju in izkoreninjenju APK: »Le z usklajenim in hitrim ukrepanjem lahko preprečimo vnos oziroma nadaljnje širjenje bolezni in s tem bistveno pripomoremo k zmanjševanju škod ob morebitnem pojavu APK.«.

Vaja je bila razdeljena na teoretični in praktični del. Na teoretičnem delu so se udeleženci seznanili s trenutno situacijo glede APK doma in v Evropi, z ukrepi v zvezi s preprečevanjem in izkoreninjenjem APK, ki jih določa Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) ter s scenarijem vaje. Praktični del vaje je potekal na več lokacijah. Predstavljena je bila oprema, ki je bila za namene preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in izkoreninjenja bolezni kupljena na podlagi ZNUAPK. Skupina za aktivno iskanje je na določenem okuženem območju iskala poginule divje prašiče. Lokacijo najdbe poginulega divjega prašiča je najditelj sporočil preko mobilne aplikacije predstavnikom Veterinarsko – higienske službe, ki so s primerno opremo kadaver prepeljali na zbirno mesto na vzorčenje. Ostali udeleženci so si medtem ogledali odvzem in pakiranje vzorcev za preiskave na APK, preizkusili pa so tudi uporabo osebne zaščitne obleke (pravilno oblačenje in slačenje). Po vrnitvi skupine za aktivno iskanje in Veterinarsko – higienske službe so si udeleženci ogledali biovarnostne postopke po vrnitvi oseb in prevoznih sredstev ter opreme z okuženega območja na zbirno mesto. Veterinarsko – higienska služba je na koncu predstavila še razkuževalno točko za prevozna sredstva, preden zapustijo zbirno mesto.

Glede na potek in izvedbo vaje UVHVVR ocenjuje, da je Slovenija relativno dobro opremljena za hitro in učinkovito ukrepanje ob morebitnem pojavu APK pri divjih prašičih. Prav tako je pripravljenost, odzivnost in usposobljenost ključnih deležnikov v sistemu preprečevanja in izkoreninjenja APK na visoki ravni. Sodelujoči so s prikazom svoje vloge in delovanja ob morebitnem pojavu APK pomembno prispevali k razumevanju delovanja pristojnih služb ter pripomogli k dvigu ozaveščenosti o bolezni in pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni, ki je ključnega pomena za hitro ukrepanje in zmanjševanje škod.