Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k noveli Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Z amandmajem se predlaga dopolnitev 8. člena predloga sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju z namenom, da se pravosodne funkcionarje (sodnike in državne tožilce) glede višine dodatkov za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, izenači z javnimi uslužbenci. Z amandmajem k 12. členu se posledično določa začetek uporabe te spremembe.

Vlada predlog amandmajev podpira, saj se z njim odpravlja anomalija glede višine dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času, nastala zaradi aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor iz leta 2018, ki pa višino dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo ureja zgolj za javne uslužbence in so višji kot isti dodatki za pravosodne funkcionarje.

Vir: Ministrstvo za javno upravo