Skoči do osrednje vsebine

Obvezno poročanje o izvršenih plačilih iz naslova javnega naročanja

Zavezanci za javno naročanje morajo od 1. 1. 2023 dalje poročati o izvršenih plačilih prek spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev prične veljati 1. 1. 2023. S tem dnem morajo zavezanci za javno naročanje prek spletnega portala UJP JN Plačila mesečno poročati o izvršenih plačilih za pogodbe s področja javnega naročanja sklenjene po 1. 1. 2023. UJP podatke o izvršenih plačilih posreduje ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ki jih javno objavi na portalu javnih naročil.

Informacije o obveznem poročanju  o izvršenih plačilih iz naslova javnega naročanja so objavljene na naši spletni strani.

V začetku oktobra 2022 je bil izveden spletni seminar, na katerem sta bila v okviru projekta Napredni registri pogodb iz naslova javnega naročanja predstavljena prenovljen register pogodb na portalu javnih naročil in nov portal UJP JN Plačila.

Hkrati vas obveščamo, da bo Uradni list Republike Slovenije dne 16. 11. 2022 ponovno izvedel spletni seminar, na katerega se lahko prijavite prek povezave Brezplačni seminar: Predstavitev projekta Napredni registri pogodb iz naslova javnega naročanja.