Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - nujni postopek, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

2. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem državnem holdingu, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

3. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Predlog sprememb Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Predlog odpoklica in imenovanja članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano