Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti – prva obravnava, Poročevalec: Matjaž Han

2. Poročilo o izvajanju Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Poročilo o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik za leto 2019, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik za leto 2020, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav z neurji 2. junija 2022, Poročevalec: Marjan Šarec

7A. Skupščina družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja – Predlog akta  o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe ELES, d. o. o. sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7B. Skupščina Borzen d. o. o. – Predlog akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7C. Predlog sklepa o določitvi višine sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2021 in seznanitev s Poročilom o nadzoru nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Predlog letnega poročila javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o., za leto 2021,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

10. Predlog letnega poročila Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2021 in odločitev o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

11. Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama, d. d. za leto 2021 in določitev dejanske višine koncesijske dajatve za leto 2021, Poročevalec: Uroš Brežan

12. Predlog za uvrstitev projekta 2550-22-0051 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj nič energijske stavbe v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

III. ZADEVE EU

13. Predlogi projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v okviru instrumenta za tehnično podporo za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino, Poročevalka: Irena Šinko

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 24. oktobra 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: Uroš Brežan

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 25. oktobra 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

17. Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh 24. oktobra 2022 v Bruslju, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 50. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 28. oktobra 2022 v Oslu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. septembra 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Bolgarije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Madžarske, Vlado Republike Severne Makedonije, Vlado Črne Gore, Vlado Republike Srbije, Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju pri iskanju in reševanju zrakoplovov, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

21. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti četrte točke sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51100-5/2022/3 z dne 27. 1. 2022 glede izvedbe celovite revizije poslovanja CMSR, Poročevalka: Tanja Fajon

22. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Republike Slovenije Tanje Fajon na zasedanju ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 21. oktobra 2022 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon

23. Izhodišča za udeležbo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na konferenci o digitalnem in zelenem prehodu v organizaciji Svetovnega gospodarskega foruma, 25. oktober 2022 v Ženevi, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVII. Alpski konferenci 26. in 27. oktobra 2022 v Brigu v Švici, Poročevalec: Uroš Brežan

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem zasedanju OECD Odbora za kmetijstvo (COAG) 3. do 4. novembra 2022 v Parizu, Poročevalka: Irena Šinko

26. Informacija o obisku ministra za finance Klemna Boštjančiča od 26. do 31. oktobra 2022 na Japonskem, Poročevalec: Klemen Boštjančič

27. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejana Židana na predstavitvi Programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 25. oktobra 2022 v Monoštru, Poročevalec: Matjaž Han

27A. Predlog stališč Republike Slovenije na 57. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML) od 18. do 20. oktobra 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča za pripravo strategije in nacionalnega programa celovite vodooskrbe v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Uroš Brežan