Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev – prva obravnava, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize , Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o državnih simbolih, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

3A. Predlog amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

3B. Predlog mnenja o zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

4. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Sedemindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6. Predlog uredbe o načinu sodelovanja med Javnim zavodom Hiša za otroke in drugimi udeleženci pri zagotavljanju celostne obravnave v hiši za otroke, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7. Predlog dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022, Poročevalec: Marjan Šarec

8. Poročilo o delu Sveta za slovenski znakovni jezik v letu 2021, Poročevalec: Luka Mesec

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-22-5021 UP - Nakup nepremičnine Trg Brolo 12, Koper v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

III. ZADEVE EU

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o nepriznavanju ruskih potnih listin, izdanih v zasedenih tujih regijah, Poročevalka: Tanja Fajon

11. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na srečanju ministrov za zunanje zadeve Evropske unije ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (EU-CELAC) v Buenos Airesu ter obisk od 25. oktobra do 1. novembra 2022 v Argentinski republiki in Vzhodni republiki Urugvaj ter informacija o nameravanem podpisu memorandumov o sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in ministrstvi za zunanje zadeve Republike Paragvaj, Republike Paname in Dominikanske republike ob robu srečanja EU-CELAC, Poročevalka: Tanja Fajon

12. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve dr. Branka Lobnikarja na srečanju Neformalne EU mreže nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi 26. in 27. oktobra 2022 v Bruslju, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

13.  Pobuda za sklenitev Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Ciper o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalec: Marjan Šarec

14. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v Konzorciju raziskovalne infrastrukture za Evropsko raziskovalno infrastrukturo za dediščinsko znanost (E-RIHS ERIC), Poročevalec: dr. Igor Papič

15. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51002-11/2019/3 z dne 7. 3. 2019 glede spremembe podpisnika Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine o programu delovnih počitnic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

17. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Marka Štucina na 18. evropskem vrhu 24. oktobra 2022 v Salzburgu, Poročevalka: Tanja Fajon

17A. Informacija o udeležbi delegacije Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom državnega sekretarja dr. Branka Lobnikarja na srečanju notranjih ministrov Berlinskega procesa 20. oktobra 2022 v Nemčiji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

18. Informacija o udeležbi ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar na četrti ministrski konferenci Praškega procesa 24. in 25. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

19. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na mednarodni prireditvi obrambne, letalske in vesoljske opreme SAHA EXPO 2022 (SAHA EXPO 2022 Defence and Aerospace Exhibition) 26. in 27. oktobra 2022 v Istanbulu, Poročevalec: Marjan Šarec

20. Poročilo o uradnem obisku predsednika Islandije Guđnija Thorlaciusa Jóhannessona od 27. do 29. avgusta 2022 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

21. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na ministrskem zasedanju Lige arabskih držav 6. septembra 2022 v Kairu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s spoštovanjem načela delitve oblasti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi s pokojninami, ki niso izplačane na podlagi plačanih prispevkov,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z delom posvetovalnega telesa za migracije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z zlorabo volilnih pravil pri zbiranju podpisov za kandidaturo za predsednika Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Eve Irgl v zvezi z zagotavljanjem opreme za izvajanje nalog zaščite in reševanja,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

27. Predlog odgovora na vprašanji in pobudo državnega svetnika Igorja Antauerja v zvezi z regulacijo poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

28. Predlog odgovora na ponovno vprašanje državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni, s poudarkom na Severno Primorski razvojni regiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan