Skoči do osrednje vsebine

V košarici živil prevladujejo slovenski proizvodi

Na spletni strani Naša super hrana so objavljeni rezultati tretjega popisa osnovnih prehranskih proizvodov z dne 10. oktobra 2022. Vpogled v gibanje cen košarice skozi čas ter dodatne analize so pokazale, da pri vseh trgovcih v ponudbi izdelkov, ki so vključeni v popis, prevladujejo izdelki s slovenskim poreklom.

V tednu pred svetovnim dnevom hrane (16. oktober) so objavljeni tudi podatki tretjega popisa in košarice osnovnih skupin živil. Gre za enega bistvenih ukrepov za blaženje prehranske draginje ter ohranjanje kupne moči slovenskega prebivalstva. Po treh popisih lahko ugotovimo, da primerjalnik kaže otipljive rezultate. V primerjavi s prvim popisom, ki je bil opravljen v sredini septembra, se je povprečna cena najcenejše nakupne košarice pocenila za dobrih 15 %.

Analiza gibanja rednih cen kaže, da so se povprečne cene izdelkov, vključenih v štiri skupine živil, v zadnjih dveh tednih znižale: poltrdi in polmastni sir, svinjski zrezki, bela pšenična moka tip 500 in goveji zrezki. V povprečju so cene teh štirih skupin živil nižje za 3,91 %. Povprečne cene izdelkov v desetih skupinah živil so se podražile, največ beli kruh, in sicer za dobrih 14 %. Krompir je edina kategorija znotraj popisa, kjer je cena ostala nespremenjena.

Od prvega do tretjega popisa se je povprečna cena desetih skupin živil znižala, med njimi največ sir – za 21,05 %, svinjsko meso za 18,4 %, krompir za 11,82 % in moka za 6,72 %. Od prvega do tretjega popisa pa so se najbolj zvišale povprečne cene popisanih izdelkov znotraj kategorije sladkor – za 44,55 % (iz povprečne cene 1,01 evra na 1,46 evra), paradižnik za 33,6 %, čebula za 25,93 % in paprika za 21,24 %. Podražitve paradižnika, čebule in paprike so pričakovane, saj je tudi obdobje največje ponudbe sezonske zelenjave za nami.

Povprečne cene najcenejših nakupnih košaric so v času prvih treh popisov ves čas padale. Največji padec rednih cen brez popustov se je sicer zgodil v drugem popisu. V tretjem popisu, ki je bil  izveden 10. oktobra, vrednosti najcenejših košaric med trgovci minimalno odstopajo, razen pri najdražjem trgovcu, kjer je cena košarice za 4,63 evra dražja od najcenejše košarice.

Analiza najnižjih rednih cen košarice pri trgovcih v Sloveniji vključuje tudi dodatno informacijo o poreklu proizvoda v najcenejši košarici. Opažamo, da pri večini trgovcev prevladujejo izdelki slovenskega porekla, od največ 12 izdelkov slovenskega porekla v najcenejši košarici pri enem trgovcu, do najmanj šest izdelkov slovenskega porekla v najcenejši košarici pri drugem trgovcu. V povprečju je v najcenejši košarici  od devet do deset izdelkov slovenskega porekla. Povprečna vrednost košarice se je v tretjem popisu v primerjavi z drugim popisom znižala za slaba dva odstotka in znaša 42,31 evra (v primerjavi s prvim popisom pa se je skupaj znižala za dobrih 15 %, kar znaša 7,59 evra). Najcenejšo košarico osnovnih živil je tokrat ponujal trgovec v višini 41,22 evra.

Dodatne analize po kategorijah mlečni izdelki, meso ter sadje in zelenjava so pokazale, da v ponudbi izdelkov, ki so vključeni v popis košarice prevladujejo izdelki s slovenskim poreklom. Glede na ponudbo izdelkov s slovenskim poreklom izstopata dva trgovca, ki imata v kategoriji mlečnih izdelkov, vključenih v popis, samo izdelke s slovenskim poreklom. Jasne povezave med povprečno ceno izdelkov in državo porekla ni bilo zaznati. Pri dveh trgovcih sta sadje in zelenjava slovenskega porekla cenejša od tujih, pri ostalih trgovcih pa se višina cene glede na slovensko ali tuje poreklo razlikuje znotraj posamezne kategorije izdelkov. Največ izdelkov s slovenskim poreklom ima trgovec z dobrih 85 %, najmanj pa trgovec, ki ima v ponudbi izdelkov znotraj košarice nekaj manj kot 37 % izdelkov slovenskega porekla.

Primerjalnik na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji. Pri popisu so upoštevane redne cene in akcije, ki so dostopne vsem potrošnikom ne glede na kartične popuste oziroma druge popuste, vezane na članstvo. Na enem mestu lahko primerjajo ponudbo izdelkov glede na poreklo, ceno in sheme kakovosti. Potrošniki lahko med sabo primerjajo živilske izdelke iz 15 osnovnih skupin živil in dodatnih pet skupin živil, te pa se bodo spreminjale na podlagi sezone in potreb. Potrošnikom je na voljo tudi dodaten primerjalnik gibanja cen skozi čas, kjer si lahko ogledajo, kako se je skozi čas gibala cena posameznega živilskega izdelka pri različnih trgovcih. Analiza prikaže tudi gibanje trgovcev na lestvici najdražjih in najcenejših povprečnih cen košarice, ki se iz popisa v popis spreminja.

Popisi so izvedeni v prisotnosti trgovcev, vendar ti niso vnaprej najavljeni. Znan je teden, v katerem se popis izvaja, ne pa tudi dan in lokacija. Trgovca oziroma zaposlenega v trgovini (kontaktne osebe so sporočili trgovci) popisovalec kontaktira v času, ko pride v izbrano trgovino.

Več informacij na spletnem mestu primerjava cen osnovnih živil