Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni poziv za članice in člane Komisije za enake možnosti na področju znanosti

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za kandidatke in kandidate za članice in člane Komisije za enake možnosti na področju znanosti (v nadaljevanju: komisija). Glede na prejete predloge bo minister, pristojen za znanost, imenoval 15 članic in članov komisije ter izmed njih predsednico oziroma predsednika komisije.

Komisija bo svetovalno telo ministrstva za strokovno pomoč na področju zagotavljanja enakosti spolov in enakih možnosti. Ministrstvu bo svetovala pri uresničevanju ukrepov, ki jih za področje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij določa Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22). Komisija bo ministrstvu pomagala pri podpiranju promocijskih dejavnosti, prepoznavanju sistemskih ovir ter pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov na področjih enakosti spolov in drugih presečnih področjih, ki so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za znanost.

Več na spletni strani javnega poziva.