Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za članice in člane Komisije za enake možnosti na področju znanosti

Rok za prijavo je potekel.

Namen in cilji javnega poziva

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za kandidatke in kandidate za članice in člane Komisije za enake možnosti na področju znanosti (v nadaljevanju: komisija). Glede na prejete predloge bo minister, pristojen za znanost, imenoval 15 članic in članov komisije ter izmed njih predsednico oziroma predsednika komisije.

Komisija bo svetovalno telo ministrstva za strokovno pomoč na področju zagotavljanja enakosti spolov in enakih možnosti. Ministrstvu bo svetovala pri uresničevanju ukrepov, ki jih za področje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij določa Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22). Komisija bo ministrstvu pomagala pri podpiranju promocijskih dejavnosti, prepoznavanju sistemskih ovir ter pri pripravi pravnih aktov in drugih strateških dokumentov na področjih enakosti spolov in drugih presečnih področjih, ki so v pristojnosti ministrstva, pristojnega za znanost.

Kdo lahko sodeluje?

Upravičeni predlagatelji so pravne in fizične osebe. Za posamezno predlagano kandidatko oziroma kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen/a; naziv organizacije, kjer je zaposlen/a in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; kratek življenjepis; izjavo predlagane kandidatke/kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.

Vprašanja, vezana na javni poziv, lahko posredujete na elektronski naslov gita.zadnikar@gov.si.

Kontakt

Gita Zadnikar

E-mail: gita.zadnikar@gov.si

Tel.: 01 478 4771