Skoči do osrednje vsebine

Uprava za zaščito in reševanje odslej z aktivnejšo vlogo

Na Ministrstvu za obrambo je potekala seznanitev predstavnikov medijev s prednostnimi nalogami na področju zaščite, reševanja in pomoči v naslednjem obdobju. Državni sekretar Rudi Medved je pojasnil letošnje novosti s tega področja, večje nakupe in ugotovitve zadnjih inšpekcijskih nadzorov. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin pa je podal vizijo razvoja in vodenja uprave.

Državni sekretar Rudi Medved je pojasnil, da je bilo po vdoru v informacijski sistem Uprave za zaščito in reševanje opravljenih več inšpekcijskih nadzorov in forenzična preiskava, ki so pokazali na veliko ranljivost sistema in številne pomanjkljivosti. Zato potekajo postopki celovite prenove informacijskega sistema uprave in njegovo vključitev v dobro zaščiten sistem Ministrstva za obrambo. Prav tako uprava še vedno pospešeno izvaja ukrepe za vzpostavitev vseh funkcij sistema. Kljub temu pa, kot je poudaril državni sekretar Medved, zaradi vdora ni bila ogrožena varnost nikogar v državi.

Evropska sredstva pomemben del investicij

Zelo pomemben bo tudi nakup opreme za reševanje in gašenje, pri čemer po oceni državnega sekretarja Medveda sorazmerno uspešno črpamo evropska sredstva. Tako smo na razpisu, ki se je že končal, kupili precej opreme za protipoplavno zaščito. Prihodnji teden je odpiranje ponudb za drugi del tega razpisa v vrednosti enajstih milijonov evrov, ki zajema nakup 40 težkih specialnih vozil z dvigali in druge opreme za odpravljanje posledic poplav. Tudi tehniko za boj proti požarom bomo posodobili. V pripravi za obravnavo na vladi je program umeščanja zrakoplovov za gašenje v sistem zaščite in reševanja, in sicer bomo dve lahki letali s kapaciteto tri tisoč litrov prek kohezijskih sredstev kupili do sredine leta 2023 in še dve v letu 2024.  Ministrstvo pa bo za 72 milijonov evrov vredno transportno letalo spartan, naročeno lansko leto, kupilo modul za gašenje v vrednosti približno petih milijonov evrov.

Izplačila sodelujočim v intervenciji gašenja na Krasu

Kot je pojasnil državni sekretar bo Gasilska zveza Slovenije 14. oktobra prejela sredstva za pokritje stroškov julijskega gašenja na Krasu, pri čemer bo 2,7 milijona evrov namenjenih za pokritje intervencijskih stroškov, 1,5 milijona evrov pa izboljšanju delovanja posameznih društev, katerih člani so kot prostovoljci sodelovali v intervenciji na Krasu. Po oceni državnega sekretarja je status prostovoljnih in poklicnih gasilcev v Sloveniji zelo dobro urejen. Urediti nameravamo še zavarovanja za prostovoljne gasilce ter vzpostaviti evidenco reševalcev oziroma pripadnikov civilne zaščite, ki bo osnova, da se jim skladno s spremembami dohodninskega zakona prizna posebna davčna olajšava.

Pripraviti se moramo na kompleksne varnostne izzive

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je kot temeljno vodilo svojega vodenja navedel krepitev sistema zaščite in reševanja ter večjo neodvisnost delovanja uprave, ki mora po njegovem prepričanju prevzemati aktivnejšo vlogo pri koordiniranju odzivov ob večjih nesrečah in svojo organiziranost prilagoditi novim kompleksnim varnostnim izzivom. Kot je dejal, mora biti prek uprave pomoč zagotovljena vsakemu državljanu, ne glede na to v kako veliki in razviti lokalni skupnosti živi. Tako bodo na primer 40 novih specialnih vozil z dvigali in 160 večnamenskih kontejnerjev  razdelili lokalnim skupnostim, njihove predstavnike ustrezno usposobili in jih, združene na regijskih ravneh, uporabili za posredovanja ob večjih intervencijah.

Ob že navedenih načrtih opremljanja je vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave Behin dejal, da je v potrjevanju pri Evropski komisiji tudi operativni program za obdobje do leta 2027, po katerem bo 25 milijonov evrov namenjenih za zračno podporo in kopenske sile za primere požarov, žledov in ujm. Za tretji evropski vir, ki se nanaša na načrt za okrevanje in odpornost, vključuje pa postavitev nacionalnega centra za zaščito in reševanje ter dveh centrov za usposabljanje, morajo okrepiti dejavnosti, da bodo predvidena sredstva lahko tudi dejansko črpali. Prav tako so Evropski komisiji poslali predlog, da bi bila Slovenija že leta 2023 gostiteljska država za posadke in zračna plovila iz mehanizma Civilne zaščite Evropske unije za gašenje iz zraka, ki bo delovala na območju našega širšega akvatorija.

Glede morebitne jedrske ogroženosti je državni sekretar Medved ocenil, da smo razmeroma dobro pripravljeni tudi glede preskrbe s tabletami kalijevega jodida. Za zaklonišča so sicer odgovorne lokalne skupnosti in jih vse občine nimajo, vendar imajo obstoječa skupno kapaciteto 350.000 mest. Pripravljenost in odzivnost reševalnih služb bodo na štabni vaji sicer kmalu preverjali ob predpostavki jedrske nesreče.

Na YouTube kanalu Ministrstva za obrambo si lahko ogledate video posnetek izjav Rudija Medveda in Leona Behina.

Sekretar in direktor stojita za govornicama. Za njima sta zastavi Slovenije in EU ter moder pano ministrstva

Državni sekretar Rudi Medved in novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin med izjavo za javnost | Avtor: Bruno Toič

1 / 2