Skoči do osrednje vsebine

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je na dopisni seji v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) sprejela sklep o odpoklicu člana nadzornega sveta družbe Borisa Zupaniča in za novega člana za obdobje štirih let na predlog ministra, pristojnega za ohranjanje narave, imenovala Zvoneta Šolarja.

Mandatna doba člana nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja.

Vlada v vlogi skupščine družbe SiDG odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice. Skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije predlagajo skupščini v imenovanje po enega člana nadzornega sveta ministri: za gozdarstvo, za gospodarstvo, za finance, za ohranjanje narave, in vsakokratna opozicija v državnem zboru.

Strokovna komisija za imenovanje kandidatov za člane nadzornega sveta SiDG je na podlagi objavljenega javnega poziva za kandidate za člane nadzornega sveta SiDG 22. avgusta letos izvedla nov postopek pridobivanja kandidatov, ki so predstavniki ustanoviteljice (Republike Slovenije). Na podlagi izvedenega postopka je komisija na veljavno listo kandidatov za člane nadzornega sveta SiDG (zadnjič dopolnjeno 16. februarja 2022), uvrstila še 12 kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje in merila iz javnega poziva in jo poslala predlagateljem 27. septembra 2022. Na podlagi te liste so predlagatelji upravičeni vladi kot skupščini SiDG predlagati kandidata za novega člana nadzornega sveta SiDG.

Minister, pristojen za ohranjanje narave, je kot upravičeni predlagatelj predlagal skupščini odpoklic Borisa Zupaniča in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe Zvoneta Šolarja.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano