Skoči do osrednje vsebine

Otroke in mladostnike ozaveščamo o pojavu trgovine z ljudmi

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo začeli izvajati delavnice za ozaveščanje otrok in mladostnikov o pojavu trgovine z ljudmi. Letos delavnice izvajamo z osnovnošolci 9. razredov osrednjeslovenske, gorenjske, goriške in zasavske regije ter dijaki 2. letnikov srednjih šol podravske, pomurske, koroške in savinjske regije.

Damijan Janežič iz Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi med predavanjem

Damijan Janežič iz Službe za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi med predavanjem | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

Glavni namen delavnic je otrokom in mladostnikom predstaviti problematiko in nevarnosti trgovine z ljudmi ter načine novačenja in jih usposobiti, da bodo prepoznali tveganje, ustrezno ukrepali in se vedli samozaščitno. Trgovina z ljudmi se ne dogaja samo v manj razvitih državah na drugem koncu sveta, ampak je prisotna tudi v okolju, v katerem živimo. Danes smo lahko s trgovino z ljudmi v stiku tudi posredno, česar se pogosto niti ne zavedamo, ko kupujemo in uporabljamo dobrine, ki so jih morda proizvedle njene žrtve.

Trgovina z ljudmi se lahko zgodi prav vsakomur, še posebno izpostavljeni pa so ji otroci in mladostniki. Ti v današnjem času zaradi sodobnega načina življenja veliko časa preživijo na spletu, ki ga storilci čedalje pogosteje uporabljajo za novačenje in izkoriščanje žrtev, saj jim ta zagotavlja nevidnost in anonimnost. Mladostnike zato opozarjamo na nevarnosti, ki prežijo na spletu in jih naučimo, kako se jim izogniti.

V okviru delavnic učence in dijake poučimo tudi o temeljnih vzrokih, ki spodbujajo trgovino z ljudmi, njenih pojavnih oblikah in samozaščitnih ukrepih. Eden od ključnih vzrokov, zaradi katerih lahko oseba postane žrtev trgovine z ljudmi, je ranljivost. Ta lahko izhaja iz osebnih okoliščin, kot so revščina, nasilje v družini, izguba svojcev, zasvojenost in podobno, ali družbenih okoliščin, kot so gospodarska nestabilnost, naravne nesreče, vojna in podobno.

Učence na delavnicah najbolj zanimajo resnične zgodbe o primerih trgovine z ljudmi, ki so se zgodili v Sloveniji, pri čemer jih seznanimo tudi z oblikami pomoči žrtvam trgovanja in s kontakti organizacij, kamor se lahko v primeru nevarnosti ali stiske obrnejo po pomoč.

Z delavnicami za ozaveščanje mladih o nevarnosti različnih oblik trgovine z ljudmi sledimo enemu izmed ciljev Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2021–2022

Na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so na voljo informacije in navodila za prijavo na brezplačno delavnico Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi.

 Karikatura hobotnice kot trgovine z ljudmi

Karikatura hobotnice kot trgovine z ljudmi | Avtor: Engels

1 / 2