Skoči do osrednje vsebine

34. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah glavnega stavkovnega odbora FIDES, sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in imenovala predstavnike v Svet za sistem plač v javnem sektorju.

Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah FIDESA

Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s stavkovnimi zahtevami glavnega stavkovnega odbora FIDES, sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije z dne 20. septembra 2022. Sprejela je izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah in sklep o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja s FIDESOM.

Vodja pogajalske skupine bo minister za zdravje, Danijel Bešič Loredan, njegov namestnik pa državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, Tadej Ostrc. Ostali člani so predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo in sicer:

 • Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, članica, 
 • Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za finance, član,
 • Jožica Grom, sekretarka na Ministrstvu za finance, članica,
 • Nika Benedik, sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, članica,
 • Branko Vidič, vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo, član.

Vlada se zaveda težav, s katerimi se zdravniki in zobozdravniki glede na specifičnost poklica in poslanstvo, ki ga izvajajo, soočajo v okviru veljavnega plačnega sistema. Glede na aktualne razmere v zdravstvenem sistemu, še zlasti pa glede na težave, povezane z dostopnostjo zdravstvenih storitev in s čakalnimi dobami, vlada ocenjuje, da so spremembe potrebne, in sicer tako plačnega sistema kot tudi nekaterih drugih podsistemov v dejavnosti zdravstva.

Vlada pojasnjuje, da so v teku že postopki za več zakonskih sprememb, ki bodo področje uredili. Vlada hkrati pojasnjuje, da zahteve za izstop zdravnikov in zobozdravnikov ne podpira. Poleg zgoraj navedenih vlada za to navaja še naslednje razloge:

 • z izstopom iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju se sistem financiranja zdravnikov in zobozdravnikov zgolj zaradi tega ne bi v ničemer spremenil, prav tako se zgolj zaradi izstopa iz plačnega sistema ne bi zvišal obseg sredstev za financiranje teh plač;
 • izstop ene (katerekoli) poklicne skupine oziroma poklicne podskupine bi povzročil zahteve po izstopu tudi drugih poklicnih skupin, s tem pa nepreglednost, posledično pa tudi neobvladljive finančne učinke in s tem poslabšanje javnofinančnega položaja;
 • zdravniki in zobozdravniki so odgovorni nosilci izvajanja zdravstvenih storitev, vendar so kot takšni del zdravstvenega tima, ki ga sestavljajo tudi druge poklicne skupine v zdravstvu, zato je nujno, da je tudi ureditev plačila za delo vseh zaposlenih v zdravstvenem timu enotna.

Vlada sindikat FIDES vnovič vabi k dialogu in ga poziva, da v interesu pacientov napovedano stavko prekliče.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada imenovala predstavnike v Svet za sistem plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim je imenovala naslednje člane in namestnike članov Sveta za sistem plač v javnem sektorju:
­

 • Sanjo Ajanović Hovnik, ministrico za javno upravo ­in Petra Pogačarja, namestnika,
 • Tilna Božiča, državnega sekretarja, Ministrstvo za finance in Jožico Grom, namestnico,
 • ­ dr. Alenko Kajzer, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj in Mitja Perka, namestnika,
 • mag. Branka Vidiča, Ministrstvo za javno upravo in ­ Niko Benedik, namestnico,
 • ­mag. Tadeja Ostrca, Ministrstvo za zdravje  in mag. Vlasto Mežek, namestnico,
 • ­Rada Feleta, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in­ mag. Damjana Tušarja,  namestnika.

Svet za sistem plač v javnem sektorju sestavljajo predstavniki državnih organov, reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Vlada imenuje v svet šest članov in šest namestnikov. 

Vir: Ministrstvo za javno upravo