Skoči do osrednje vsebine

Finančni ministri Evropske unije so sprejeli dogovor o instrumentu RePowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost

Finančni minister Klemen Boštjančič se je danes udeležil srečanja ministrov za ekonomske in finančne zadeve v Luksemburgu. Glavne teme razprav so bile gospodarsko stanje v Evropski uniji, ekonomske posledice vojne v Ukrajini ter odzivi držav na višje cene na energetskih trgih, pa tudi instrument RePowerEU.
Pogovor med ministrom Klemnom Boštjančičem na levi strani in hrvaškim finančnim ministrom na desni

Minister za finanace Klemen Boštjančič in Marko Primorac | Avtor: Ministrstvo za finance

1 / 2

Instrument RePowerEU je akcijski načrt za dosego neodvisnosti od ruskih energentov in hkrati pospešeno razogljičenje evropskega gospodarstva. S kvalificirano večino so ministri potrdili spremembo Uredbe za okrevanje in odpornost, ki prinaša dodatna sredstva iz Sklada za inovacije in iz predprodaje pravic do CO2 emisij. Države članice bodo lahko ta sredstva namenile za naložbe v diverzifikacijo oskrbe z energijo in pospešeno uvajanje obnovljivih virov v proizvodnji električne energije. Države bodo v ta namen dopolnile obstoječe načrte za okrevanje in odpornost ter navedle naložbe in reforme, s katerimi bodo dosegle večjo neodvisnost pri oskrbi z energijo.

Ministri so nadaljevali razpravo po Evroskupini tudi o ekonomskih posledicah višjih cen energentov, višje inflacije in motnjah pri dobavah energentov. Prav tako so razpravljali o prihodnjem načrtovanju fiskalne politike. Ministri so se strinjali, da bodo tudi v prihodnje potrebni ukrepi za zaščito gospodinjstev in podjetij, ob tem pa bo potrebno ohraniti vzdržnost dolga. Pri sprejemanju ukrepov za blaženje posledic krize je potrebno tesno usklajevanje ekonomskih politik na evropski ravni, da se prepreči razvoj sekundarnih učinkov in predvsem prepreči povišane inflacijske pritiske.

Predsedstvo je na dnevni red uvrstilo točko o stanju na energetskih trgih, ki jo je predlagala Slovenija, podprlo pa jo je več držav članic.

Minister je na zasedanju predstavil ključne poudarke pisma, ki ga je poslal komisarki Mairead McGuinness in kolegom. V njem deli skrb glede naraščajočih cen energentov in ekstremnega nihanja cen na trgu izvedenih finančnih instrumentov, ki predstavlja likvidnostne težave za energetska podjetja. Poudaril je, da je potrebno takojšnje ukrepanje za zagotovitev normalnega trgovanja, pri tem pa ni nujno, da ukrepi vplivajo oziroma se prelivajo v tveganja v finančnem sektorju. Podrobneje je potrebno pojasniti obstoječa pravila glede zavarovanj, ki se uporabljajo na teh trgih, ter preučiti veljavne in možne dodatne specifične mehanizme za omejitev trgovanja v primerih ekstremne nestanovitnosti cen. Pri tem je potrebno posebno pozornost nameniti ločevanju špekulativnih poslov od tistih, ki služijo zavarovanju (hedge trgovanje). Tako je zelo dobrodošel nedavni predlog Evropskega organa za vrednostne papirje, da se podrobneje preuči možnosti za razširitev njegovih smernic za zagotovitev nadaljnje harmonizacije in preglednosti.

Na zasedanju so ministri razpravljali o prioritetah pri izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost in sprejeli sklep Sveta o nizozemskem načrtu za okrevanje in odpornost. Doslej je bilo odobrenih že 26 izvedbenih sklepov Sveta, Nizozemska pa je zadnja članica, ki je omenjeni načrt predložila.

Opravili so razpravo in sprejeli Sklep Sveta Evropske unije na temo financiranja ukrepov za boj proti podnebnim spremembam v državah v razvoju. Ministri so razpravljali tudi o fiskalni in nefiskalni vlogi carin Evropske unije in pripravi na zasedanje skupine G20 ter Mednarodnega denarnega sklada.