Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 15. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1C. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo, Poročevalec: Matjaž Han

1A. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Poročevalec: dr. Igor Papič

1B. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Poročevalec: dr. Igor Papič

3. Operativni program varstva pred hrupom, Poročevalec: Uroš Brežan

4. Polletno poročilo o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2021, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7. Predlog mnenja o predlogu Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, da naloži Ministrstvu za okolje in prostor pripravo programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela za zemljišča s parc. št. 360/7 in 999/5, obe k. o. Limbuš, Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence iz leta 2021 in Poročilo o opravljenem nadzoru nad delom in poslovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015, Poročevalka: Irena Šinko

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode za obdobje 2021–2023, Poročevalka: Irena Šinko

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Sporazumom o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, v zvezi s spremembo prilog 10-A in 10-B Sporazumu,  Poročevalec: Matjaž Han

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za energijo 11. in 12. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12A. Izhodišča za srečanje državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije mag. Marka Štucina z državno sekretarko za Evropo v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške Andrejo Metelko Zgombić 5. oktobra 2022 v Zagrebu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem zasedanju Sveta za energijo 9. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov pristojnih za kohezijsko politiko 1. in 2. septembra 2022 v Pragi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti, Poročevalec: Uroš Brežan

16. Poročilo o zaključku pogajanj 19. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj, Poročevalec: Klemen Boštjančič

17. Poročilo o rezultatih in zaključkih pogajanj in sodelovanju Slovenije pri 8. polnitvi Svetovnega sklada za okolje, Poročevalec: Klemen Boštjančič

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 10. do 16. oktobra 2022 v Washingtonu, D.C., Poročevalec: Klemen Boštjančič

18A. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana 11. oktobra 2022 na Madžarskem, Poročevalec: Matjaž Han

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 68. rednem zasedanju Mednarodne komisije za kitolov (IWC 68) od 13. do 21. oktobra 2022 v Portorožu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

20. Predlog za izvedbo dveh projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja prekoUNIDO – "Spodbujanje razvoja v gozdno-lesnem sektorju Albanije za trajnostno rabo naravnih virov in trajnostni industrijski razvoj 2022-2024" in "Vzpostavitev vozlišča za čezmejnoveč-operativno infrastrukturo v Tanzaniji 2022-2024", Poročevalec: Matjaž Han

21. Poročilo o obisku ministra Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana z delegacijo na sedežu UNIDO na Dunaju 30. junija 2022 in predlog za izvedbo dodatnega financiranja projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja "Razvoj vključujoče in sonaravne globalne dobaviteljske verige za predelavo paradižnikov v Egiptu" preko UNIDO, Poročevalec: Matjaž Han

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z rebalansom proračuna za leto 2022 in izvedbo projektov iz načrta razvojnih programov v pomurski statistični regiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi z nepooblaščeno in protipravno zasedbo nepremičnine v lasti DUTB, 00104-172/2022 – (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Klemen Boštjančič

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z odnosom Vlade Republike Slovenije do podjetij v pretežno tuji lasti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han