Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 14. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. 2158 Mošnje, k. o. 2017 Dolenji Logatec, k. o. 397 Hajdina in k. o. 400 Ptuj, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

2. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Radohova vas, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

3. Predlog določitve Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava za upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog mnenja k podelitvi odlikovanja Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske slovenskemu državljanu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

4A. Predlog imenovanja generalnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

4B. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4C. Predlog razrešitve generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Poročevalec: Marjan Šarec

4Č. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Poročevalec: Marjan Šarec

5. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje, Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog imenovanja članov Statističnega sveta Republike Slovenije, Poročevalec: Tomaž Smrekar

7. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje, Poročevalec: dr. Igor Papič

8. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja, Poročevalec: dr. Igor Papič

9. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za biologijo, Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za obrambo v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike, Poročevalec: dr. Igor Papič

12. Predlog imenovanja članov Razvojnega sveta Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije, Poročevalec: Matej Arčon

14. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje, Poročevalka: Tanja Fajon

V.  PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

15. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje državni sekretarki na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Poročevalec: Matej Arčon

17. Predlog odločbe o prenehanju nadomestila plače po prenehanju funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han