Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče

Na povabilo Vlade Republike Slovenije te dni poteka nadaljevalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče EPREV (angleško Emergency Preparedness REView, v nadaljevanju EPREV nadaljevalna misija), ki jo izvaja Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE).

V Sloveniji se je 3. oktobra 2022 z uvodnim sestankom pričela EPREV follow-up misija. Cilj misije je  preveriti uspešnost realiziranih nalog, ki jih je Slovenija izvedla po prvotni misiji.

Prvotna misija je bila izvedena pred petimi leti, novembra 2017, ko je skupina mednarodnih strokovnjakov pod okriljem MAAE svoj pregled zaključila s podrobnim poročilom, na podlagi katerega je Slovenija pripravila akcijski načrt za izboljšanje sistema pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče. Odgovorne organizacije so v času med obema misijama redno poročale vladi o izvedenih nalogah, posledično pa je vlada lani povabila MAAE na nadaljevalno misijo.

Na današnjem uvodnem sestanku je direktor Uprave  za jedrsko varnost Igor Sirc poudaril pomen pripravljenosti na izredne dogodke za zagotavljanje visoke stopnje jedrske in radiološke varnosti. Od zadnje EPREV misije v 2017 je Slovenija uspela skoraj v celoti izvesti naloge po Akcijskem načrtu po misiji EPREV. Poudaril je dva pomembna dokumenta, ki sta bila pripravljena. Prvi je Zaščitna strategija ob jedrski in radiološki nesreči sprejeta lani ter predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, ki je trenutno v javni razpravi.

Namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič je izpostavil napredek na številnih področjih, kot so ocenjevanje tveganja, spremembe pravnih podlag za pripravo načrtov zaščite in reševanja, usposabljanju in vajah ter operativnih zadevah s posebnim poudarkom na pripravi predloga Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. V luči aktualnih dogodkov v Vzhodni Evropi predlog med drugim obravnava tudi pripravljenost na morebitno jedrsko nesrečo v tujini z vplivi na Slovenijo.

Misija bo v tem tednu pregledala obstoječe stanje, kar obsega pregled dokumentov, poročil, obiske in intervjuje z vključenimi organizacijami ter pripravo poročila o svojih ugotovitvah.

Zaključni sestanek misije bo 7. oktobra 2022.

Direktor za govorniškim pultom v ospredju udeleženci.

Direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc. | Avtor Neja Pavlica

1 / 3