Skoči do osrednje vsebine

Vlada dala soglasje k razrešitvi direktorja Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) Steva Lekića, in sicer s 30. septembrom 2022.

Svet zavoda ZTM je na 2. izredni seji 20. septembra 2022 sprejel sklep o razrešitvi direktorja Steva Lekića in razloge navedel v obrazložitvi sklepa sveta zavoda. Iz navedenega izhaja, da direktor pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda in da je direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzročil zavodu večjo škodo, zanemarjal ali malomarno opravljal svoje dolžnosti, tako da nastajajo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. Direktor je v skladu z 38. členom Zakona o zavodih lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan.