Skoči do osrednje vsebine

Razpis konzultacij in jesenskega izpitnega roka za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva

Konzultacije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva bodo potekale 18. oktobra 2022, jesenski izpitni rok 8. novembra 2022.

Konzultacije za strokovne izpite in termin jesenskega izpitnega roka za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva

Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva obvešča, da bodo konzultacije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva dne 18. oktobra 2022 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Konzultacij se lahko udeležijo kandidati za opravljanje strokovnega izpita na področju varstva arhivskega gradiva, katerih pripravništvo/usposabljanje se končuje in želijo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita v jesenskem izpitnem roku 2022 ter drugi kandidati, ki opravljajo pripravništvo ali se usposabljajo za strokovni izpit s področja varstva arhivskega gradiva.

Jesenski izpitni rok za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva je razpisan dne 8. novembra 2022 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Prijavo na strokovni izpit lahko podajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 3., 4., 6. in 7. člena Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/17) ter Arhivu Republike Slovenije pošljejo pisno prijavo na izpit z dokumentacijo, ki jo zahteva 3. odstavek 10. člena istega Pravilnika, najpozneje do 7. oktobra 2022 do 24.00.